RB 3373

Misleiding ABN AMRO omtrent hypotheekaflossing

RCC 1 november 2019, IEF 3373; 2019/00533 (Klager tegen ABN AMRO) ABN AMRO biedt haar klanten de optie om de hypotheek extra af te lossen. De klacht richt zich tegen de volgende uitingen van ABN-Amro op haar website: “Meestal een lager maandbedrag” onder “Voordelen extra aflossen” en de vermelding “Soms geen lager maandbedrag bij gekoppelde spaarrekening of verzekering” onder “Nadelen extra aflossen”. De suggestie dat het negatief zou zijn voor de klant als het maandbedrag niet omlaag gaat, vindt klager misleidend. Extra aflossing op een hypotheek kan tot lagere maandlasten leiden, maar de mogelijkheid bestaat dat de maanlasten niet omlaag gaan. De mededelingen daaromtrent zijn op een juiste manier gedaan. Er is echter nog een andere optie, namelijk een verkorting van de looptijd van de hypotheek met behoud van hetzelfde maandbedrag. Deze mogelijkheid wordt niet aangeboden onder “zelf regelen” op de website. In het kader van “Extra aflossen op uw hypotheek” wordt deze optie wel als dermate essentieel geacht, dat de consument hier uitdrukkelijk op had moeten worden gewezen. Het ontbreken van deze optie in de uiting zorgt voor onduidelijkheid ten aanzien van de voordelen van het product. De gemiddelde consument kan er toe worden gebracht een besluit te nemen die hij anders niet had genomen, waardoor de uiting misleidend en oneerlijk is in de zin van artikel 7 NRC.

In de bestreden uiting wordt de lezer weliswaar aangespoord om na te gaan of “Extra aflossen op uw hypotheek” interessant is, maar naar het oordeel van de Commissie ontbreekt eerdergenoemde belangrijke informatie in de uiting, althans wordt daar niet voldoende duidelijk op gewezen. De opsomming van voor- en nadelen ziet namelijk alleen op de situatie dat de looptijd ongewijzigd blijft, terwijl verkorting van de looptijd ook een optie is. Dat wordt uitgegaan van een ongewijzigde looptijd, wordt, zo begrijpt de Commissie uit de mondelinge toelichting van ABN AMRO, alleen vermeld in het antwoord op één van de in de uiting opgenomen “Veelgestelde vragen over extra aflossen”, namelijk “Hoe verandert mijn maandbedrag en tariefklasse door extra aflossen?”

Adverteerder heeft meegedeeld dat zij de optie aflossen met behoud van het maandbedrag en verkorting van de looptijd niet aanbiedt als “zelf regelen”, dat deze optie een wijziging van de overeenkomst vergt (“een apart proces”) en dat klanten in het algemeen lagere maandlasten willen. De Commissie acht deze optie in het kader van “extra aflossen op uw hypotheek” echter dermate essentieel, dat daar in de onderhavige uiting over “Hypotheek aflossen Extra aflossen op uw hypotheek”, die zich niet duidelijk beperkt tot “zelf online” regelen, uitdrukkelijk op had moeten worden gewezen. In zoverre is de uiting voor de gemiddelde consument onduidelijk ten aanzien van de voordelen van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.