RB 2895

Misleidende verpakking: Bananen Musa Bajoo plant blijken niet eetbaar

RCC 23 mei 2017, dossiernr. 2017/00223, RB 2895; (Musa Bajoo bananen) Misleiding. Uiting: Het betreft de verpakking van de Musa basjoo plant, meer in het bijzonder de daarop staande afbeelding van bananen.

Klacht: Klager heeft op 23 maart 2017 (in Macedonië) een door adverteerder geproduceerde bananenplant gekocht. Op de verpakking van de plant staat een afbeelding van grote, eetbare bananen. Bij het zoeken op de botanische naam van de plant, Musa basjoo, blijkt echter dat het gaat om niet eetbare bananen of bananen vol met zwarte zaden. 

1. De Commissie begrijpt de klacht zo dat klager de verpakking van de Musa basjoo plant misleidend vindt omdat daarop volgens hem ten onrechte de indruk wordt gewekt dat aan de plant eetbare bananen komen.

2. Deze klacht treft doel. Op de overgelegde foto’s van de verpakking is te zien dat behalve de vermelding van de naam ‘Musa basjoo’ de betreffende plant is afgebeeld met daarvoor een hand waarmee een deels gepelde banaan wordt vastgehouden. Op een zijde van de verpakking worden in de vorm van tekeningen en afbeeldingen instructies gegeven over plantwijze, standplaats, besproeiing en het snoeien van de plant. Daaronder zijn door middel van afbeeldingen enkele eigenschappen van de plant weergegeven. Hierbij staat onder meer een foto van een meisje dat (kennelijk) onder een grote Musa basjoo zit met een gepelde banaan in haar hand en een tros bananen naast zich. In de plant hangt ook een grote tros bananen. Naast deze afbeelding is nog een tros bananen afgebeeld met daaronder de maanden 9, 10 en 11 gearceerd. Door dit alles wordt naar het oordeel van de Commissie sterk de indruk gewekt dat de Musa basjoo – in de periode september t/m november – eetbare bananen voortbrengt. Als erkend is komen vast te staan dat dit in werkelijkheid niet het geval is. De Commissie acht voor de gemiddelde consument onvoldoende duidelijk dat met de afbeeldingen van de bananen slechts wordt bedoeld te wijzen op de verwantschap van de Musa basjoo met de bananenplant, zoals adverteerder heeft gesteld.

3. Gelet op het voorgaande gaat de verpakking gepaard met onjuiste informatie als bedoeld in de aanhef van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie – de aankoop van de Musa basjoo plant – te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.  Daarom wordt als volgt beslist.

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.