RB 3630

Misleidende uitingen over erkend opleider voor onderwijs

RCC 25 februari 2022, RB 3630; dossiernr. 2022/00047 (NHA) Verweerder geeft op haar website aan dat zij is erkend door het ministerie van onderwijs als opleider voor voortgezet onderwijs, terwijl dit volgens klager niet zo is. Hierdoor zou verweerder onjuiste informatie verschaffen. Voor de commissie is voldoende aannemelijk geworden dat de opleiding voortgezet onderwijs niet gelijk is aan het volgen van (thuis)onderwijs dat voorbereidt op staatsexamens. In de uitingen wordt gesproken over de opleiding voortgezet onderwijs, terwijl er sprake is van onderwijs dat ziet op (de voorbereiding op) staatsexamens. De gemiddelde consument kan hierdoor ertoe worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. De bestreden uitingen zijn daarom misleidend.

Indien opleidingsinstituten afwijken van de officiële naam van een erkende / geregistreerde opleiding, kan bij studenten de indruk ontstaan dat sprake is van een andere opleiding dan de daadwerkelijk te ontvangen opleiding of verwarring ontstaan over het kwaliteitsniveau. Daar is hier sprake van, nu wordt gesproken over een erkenning van adverteerder als opleider voor het voortgezet onderwijs door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, terwijl er sprake is van onderwijs dat ziet op (de voorbereiding op) staatsexamens.