RB 3580

Misleidende reclame tonercartridges

Rechtbank Amsterdam 15 december 2021, IEF 20404; C/13/689643 / HA ZA20-930 (Digital Revolution tegen HP) HP is onderdeel van een wereldwijd technologiebedrijf dat onder meer tonercartridges fabriceert. HP brengt deze cartridges onder eigen naam op de markt. Digital Revolution exploiteert een webwinkel 123inkt.nl. Via deze webwinkel verkoopt zij HP-cartridges en huismerkcartridges die gebruikt kunnen worden in printers van HP. Beide partijen hebben teksten op hun website geplaatst die volgens de andere partij onder meer misleidend zijn. De rechter concludeert o.a. in conventie dat HP zich niet schuldig heeft gemaakt aan misleidende (vergelijkende) reclame en oneerlijke handelspraktijk. In reconventie wordt geoordeeld dat de mededelingen die Digital Revolution openbaar heeft gemaakt  op onderdelen ongeoorloofd vergelijkend zijn en daarmee onrechtmatig tegenover HP. Aannemelijk is dat HP als gevolg van dit onrechtmatig handelen van Digital Revolution schade heeft geleden.

4.36. HP heeft zich op het standpunt gesteld dat Digital Revolution met de hiervoor als ongeoorloofd geachte vergelijkende reclame inbreuk heeft gemaakt op het door HP Group gehouden Benelux-woordmerk 'HP'. Volgens  HP is er geen geldige reden voor het gebruik van het merk HP zonder geldige reden en wordt door het gebruk van het merk afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk (artikel 2.20 lid 2 onder d BVIE). De enkele omstandigheid dat de merknaam is gebruikt bij een misleidende tekst over toners van HP die als ongeoorloofd vergelijkende reclame kwalificeert betekent zonder nadere onderbouwing, die ontbreekt, nog niet dat afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van de merknaam HP.