RB 3612

Misleidende reclame over inruilkorting op fietsen

RCC VT 25 januari 2022, RB 3612; dossiernr. 2021/00595 (Inruilkorting op fietsen) De klacht betreft uitingen op de website van adverteerder voor nieuwe fietsen waarbij staat ‘al vanaf € 1.395’ en ‘nu met € 700 inruilkorting’. De klager vindt dit misleidend, omdat de genoemde 700 euro inruilkorting niet geldt voor de modellen waar de eerste uiting naar verwijst. Dus de modellen vanaf 1.395 euro hebben geen 700 euro inruilkorting. Volgens verweerder wordt er bij alle uitingen duidelijk vermeld welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor de inruilkorting. De voorzitter constateert dat de voorwaarden of een verwijzing hiernaar ontbreken bij genoemde uitingen. Het is hierdoor voor de gemiddelde consument niet duidelijk dat het aanbod niet voor alle fietsen van adverteerder geldt. De reclame is dus misleidend.

Voor de  gemiddelde consument is dan ook onvoldoende duidelijk dat het algemene, absolute  aanbod niet voor alle fietsen van adverteerder geldt. Dat de voorwaarden elders op de website wel worden genoemd maakt dat niet anders.