RB 3082

Mariadistel is geen geneesmiddel, medische claim is misleidend

Vz. RCC 22 december 2017, RB 3082; Dossiernr. 2017/00794 (Mariadistel) Het betreft een advertentie in de “Nieuwsbode Zeist”. Daarin staat onder de aanhef: “Alles voor een vitaal leven!” onder meer: "Problemen met uw LEVER? Verhoogde waardes? Vervetting? Mariadistel kan de oplossing zijn! De klacht Mariadistel wordt voorgesteld als oplossing voor problemen met de lever, verhoogde leverwaardes en leververvetting. Dat zijn, in dit geval van een voedingssupplement, niet toegestane medische claims, aldus klager.

De voorzitter deelt de opvatting van de Keuringsraad dat de in de bestreden uiting  aangeprezen Mariadistel, in de vorm van capsules, zodanig wordt gepresenteerd dat er sprake is van een geneesmiddel als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub b Geneesmiddelenwet, en wel als volgt.

Door de mededelingen
“    •  Problemen met uw LEVER?
Verhoogde waardes?
Vervetting?
Mariadistel kan de oplossing zijn!
- Sterke formule
- 80 % silymarin (werkzame stof)”
wordt Mariadistel naar het oordeel van de voorzitter gepresenteerd als geschikt voor het genezen of voorkomen van een gebrek bij de mens als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub b onder 1 Geneesmiddelenwet.

Niet is gebleken dat voor Mariadistel een handelsvergunning is verleend. Gelet hierop acht de voorzitter de uiting in strijd met artikel 84 van de Geneesmiddelenwet en daardoor in strijd met artikel 2 NRC en met artikel 4 van de Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG) 2015.  

Dat in de uiting vraagtekens zijn opgenomen en dat wordt gesteld: “kan de oplossing zijn” maakt het oordeel van de voorzitter niet anders. 

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing

De voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met artikel 2 NRC en artikel 4 CPG. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.