RB 3104

Legal line in reclame T-Mobile Go!Go!Go! Deals onvoldoende leesbaar

RCC 1 februari 2018, RB 3104; Dossiernr. 2018/00009 (T-Mobile Go!GO!Go! Deals) Aanbeveling. Het betreft een televisiecommercial van T-Mobile voor “GO!GO!GO! DEALS”, waarin onder andere de tekst “voor maar 43 euro per maand” wordt uitgesproken en de volgende tekst in beeld verschijnt: “€43 / MAAND* T/M 31 DECEMBER”. De Klacht Klager maakt bezwaar tegen de uiting omdat de tekst achter de asterisk in een erg klein lettertype is uitgevoerd en te kort (volgens klager 2,8 seconden) in beeld is om de volledige tekst te kunnen lezen.

Centrale vraag in deze zaak is of de in de televisiecommercial getoonde tekst waarmee de consument wordt geïnformeerd over het abonnement en de lening die men daarvoor moet aangaan, voldoende leesbaar is. Het betreft de tekst “* met een 2-jarig Go Next abonnement (incl. 120 min. bellen vanuit NL naar de EU). Eenmalige thuiskopieheffing à €4,24. Na 24 maanden betaal je € 30 p/mnd. Het Toestelkrediet wordt aangeboden door T-Mobile Netherlands Finance BV, Waldorpstraat 60, Den Haag en is aflopend consumptief met een looptijd van 24 mnd. De totale toestelkosten zijn €588, totale kredietbedrag is €588, eenmalige bijbetaling is €0,-, termijnbedragen zijn €24,50 en een vaste debiteurenvoet/ JKP van 0%. Check alle voorwaarden op tmobile.nl”. Deze tekst verschijnt enkele seconden in beeld, met witte letters tegen een roze achtergrond.

De Commissie heeft de commercial tijdens de zitting bekeken, op een bovengemiddeld groot televisiescherm. Naar het oordeel van de Commissie is voor de betreffende tekst een dusdanig klein letterformaat gebruikt, dat deze tekst zelfs op een relatief groot beeldscherm, op gebruikelijke kijkafstand, onvoldoende leesbaar is. Van de gemiddelde consument kan niet verwacht worden dat hij de kijkafstand verkleint om de tekst beter te lezen. Daarbij komt dat de tekst zo kort in beeld is, dat het naar het oordeel van de Commissie onmogelijk is om de volledige 2,5 regels tekst te kunnen lezen. Het verweer dat de televisie stilgezet kan worden treft geen doel: van de gemiddelde consument kan niet verwacht worden dat hij of zij de televisie stilzet (of de televisie eerst ‘terugspoelt’ en vervolgens stilzet), om er op die manier voor te zorgen dat er genoeg tijd is om de tekst in de uiting te kunnen lezen, nog daargelaten dat niet elke televisie zich voor stilzetten of terugspoelen leent.

Nu de tekst niet of onvoldoende leesbaar is, is in de televisiecommercial sprake van het op  onduidelijke wijze verschaffen van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de NRC. Omdat de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.