RB 3644

Kortingsacties vereisen daadwerkelijk extra korting t.o.v. normale prijs

RCC VT 15 maart 2022, RB 3644; dossiernr. 2022/00062 (Stapelkorting op foto’s) Adverteerder beweert dat sprake is van een kortingsactie voor het afdrukken van foto’s. De prijzen in de actieperiode zijn echter gelijk aan de prijzen buiten de actieperiode. Buiten de actieperiode geldt dezelfde stapelkorting, maar er wordt in casu een actie omschreven met actievoorwaarden en een expliciete einddatum. De voorzitter oordeelt dat bij kortingsacties die een extra tijdelijk voordeel suggereren daadwerkelijk extra korting dient te worden verleend ten opzichte van de normale prijs. Nu deze extra korting niet wordt verleend, is sprake van misleidende informatie over het bestaan van een specifiek prijsvoordeel. Naar het oordeel van de voorzitter is de uiting misleidend en oneerlijk, want de gemiddelde consument kan ertoe gebracht worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet zou hebben genomen.

Bij kortingsacties die een extra tijdelijk voordeel suggereren dient daadwerkelijk extra korting te worden verleend ten opzichte van de normale prijs. Indien dat niet het geval is, is sprake van misleidende informatie over het bestaan van een specifiek prijsvoordeel als bedoeld in artikel 8.2 onder de NRC.