RB 3262

Klacht wederom afgewezen, 'Tell-a-friend-functie' DeGoedeZaak niet i.s.m. Code e-mail

CvB RCC 27 september 2018, RB 3262; IT 2687; dossiernr. 2018/00489 (Appellant tegen DeGoedeZaak) DeGoedeZaak biedt op haar website de mogelijkheid landelijke petities te steunen door deze te'ondertekenen' met onder meer een e-mailadres. Appellant heeft blijkens de overgelegde stukken twee petities getekend, te weten "Ons geld naar de Groningers, niet naar Shell" en "Red het zonnepaneel". DeGoedeZaak heeft dit telkens per e-mail aan appellant bevestigd en heeft hem daarbij de mogelijkheid geboden de desbetreffende campagnes via Facebook, Twitter of e-mail te delen. Appellant maakt bezwaar tegen het ontvangen van deze bevestigingsmail met de mogelijkheid om een campagne te delen. Bij het ondertekenen van de petities heeft hij door middel van het 'uitzetten van vinkjes' kenbaar gemaakt dat hij geen reclame via e-mail wenst te ontvangen. Appellant stelt dat de onderhavige e-mails door de mogelijkheid van het delen van campagnes 'spam' zijn, en dat zij in strijd met de Code reclame via e-mail 2O12 (Code e-mail) aan hem zijn verzonden.

5.1. DeGoedeZaak organiseert petities en stelt mensen aldus in staat zich landelijk als een groep met een politieke mening te presenteren om een bepaald doel (het onderwerp van de campagne) te bereiken. ln verband daarmee biedt DeGoedeZaak in de e-mails die zij zendt ter bevestiging van het ondertekenen van een petitie ook de mogelijkheid de campagne op elektronische wijze te delen (door DeGoedeZaak aangeduid als'tell-a-friend-functie'). Appellant maakt, onder verwijzing naar de Code e-mail, specifiek bezwaar tegen de'tell-a-friend-functie'. Deze functie is in de bevestigingsmail met betrekking tot de petitie voor'Groningen' als volgt toegelicht: "Hoe meer solidariteit we laten zien voor Groningen, hoe groter de kans dat het kabinet zal luisteren. Jij kunt helpen om deze actie nog groter te maken. Deel de campagne met iedereen die kan helpen!". ln de tekst die men volgens de suggestie in de bevestigíngsmail naar vrienden kan mailen, staat onder meer: "Hoe meer mensen deze campagne steunen, hoe groter de kans dat we Winnen". Deze mededelingen, die qua inhoud en toon vergelijkbaar zijn met de inhoud van de bevestigingsmail voor de petitie "Red het zonnepaneel", maken duidelijk dat het delen van de campagne die men voorafgaand aan het ontvangen van de onderhavige e-mails heeft gesteund door het ondertekenen van de petitie, bijdraagt aan het bereiken van het doel daarvan.

5.2. De'tell-a-friend-functie' in de bevestigingsmails dient blijkens het voorgaande ertoe degene die al een petitie heeft ondertekend in staat te stellen zijn persoonlijke mening over een politiek onderwerp aan anderen te uiten en daarbij op directe wijze steun voor deze mening te vragen met het oog op het bereiken van het door de ondertekenaar gewenste resultaat. Aan het bereiken van dit resultaat draagt bij dat anderen kennis nemen van de mening van de ondertekenaar en zij de petitie eveneens ondertekenen, nu het om een gezamenlijk doel gaat dat wordt nagestreefd, waarbij het aantal ondertekenaars van invloed is op de impact van de petitie. Niet kan worden aangenomen dat de Code e-mail is bedoeld om te voorkomen dat op deze wijze gelegenheid wordt gegeven tot het verspreiden van een politieke mening waarmee de ontvanger eerder zelf heeft ingestemd door het ondertekenen van een petitie. Nu de bevestigingsmails niet onder het toepassingsgebied van de Code e-mail vallen, beslist het College als volgt.

6. De beslissing. Het College bevestigt de bestreden beslissing met enige wijziging van gronden