RB 3408

Klacht reclame Vattenfall afgewezen

SRC 8 april 2020, RB 3408; 2020/00151 (Klager tegen Vattenfall) Klacht gericht tegen een televisiecommercial van Vattenfall waarin adverteerder meedeelt dat kinderen hun eigen spel en wereld hebben en dat zij zich geen zorgen zouden moeten maken over klimaatverandering. De televisiecommercial heeft als strekking dat adverteerder het nodig vindt te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Als reden hiervoor wordt klimaatverandering genoemd. De klacht komt erop neer dat klager betwist dat klimaatverandering het gevolg is van het gebruik van fossiele brandstoffen en de CO2 uitstoot die dit laatste meebrengt.

Er wordt als volgt geoordeeld:

Of dit standpunt juist is, kan in het midden blijven. Adverteerder geeft in de televisiecommercial een eigen visie over de relatie tussen fossiele brandstoffen en klimaatverandering teneinde te verklaren waarom zij ernaar streeft om binnen één generatie uitsluitend nog met fossielvrije brandstoffen energie op te wekken. Dit laatste is onmiskenbaar de boodschap van de televisiecommercial. Nu de reclame-uiting in feite slechts is bedoeld om de aandacht te vestigen op de energietransitie waaraan adverteerder stelt te willen bijdragen, kan de klacht niet slagen en wordt beslist als volgt.