RB 3578

Kansspelreclame toegestaan

SRC VAF 17 november 2021, RB 3578; Dossiernr: 2021/00484 (Holland Casino) Kansspel. Bijzondere reclamecode. De klacht betreft een televisiecommercial van Holland Casino die begint met beelden van een zakelijke bespreking en de door een voice-over gesproken mededeling: “Met Holland Casino online speel je poker nu ook op je telefoon”. Vervolgens is te zien dat een vrouw tijdens de bespreking een pokkerspel speelt op haar telefoon. Op het moment dat een nieuwe vrouwelijke CEO wordt voorgesteld, roept de vrouw die poker speelt: “Nee, geen vrouw”. De klacht houdt in dat het onacceptabel is dat reclame voor gokken is toegestaan en dat onmatige deelname tot voorbeeld wordt gesteld door de beelden van de vrouw die tijdens haar werk, ook tijdens een belangrijke vergadering, blijft deelnemen aan een online pokerspel op haar telefoon. De voorzitter oordeelt dat voor zover klager bezwaar maakt tegen het feit dat reclame wordt gemaakt voor een kansspel op afstand, dergelijke reclame is toegestaan binnen de kaders van de Reclamecode voor kansspelen. De televisiecommercial is bovendien uitgezonden op een tijdstip waarop dit is toegestaan, namelijk na 21.00 uur. Het feit dat de vrouw deelname aan een online kansspel boven het werkbelang en carrière stelt duidt inderdaad op een situatie van kansspelverslaving. Dit is echter onvoldoende om te oordelen dat de televisiecommercial in strijd met de regelgeving is. Daarvoor is noodzakelijk dat de reclame ook aanzet tot onmatige deelname. Aan deze eis is niet voldaan. De voorzitter wijst de klacht af.

Het oordeel van de voorzitter

1)  Voor zover klager bezwaar maakt tegen het feit dat reclame wordt gemaakt voor een kansspel op afstand, volstaat de voorzitter met op te merken dat dergelijke reclame is toegestaan binnen de kaders van de Reclamecode voor kansspelen die worden aangeboden door vergunninghouders ingevolge de Wet op de kansspelen 2015 (RvK) en het wettelijke kader voor dergelijke reclame. De televisiecommercial is bovendien uitgezonden op een tijdstip waarop dit is toegestaan, te weten na 21.00 uur.

2)  Het tweede onderdeel van de klacht vat de voorzitter aldus op dat volgens klager in de televisiecommercial onmatige deelname tot voorbeeld wordt gesteld door de beelden van de vrouw die tijdens haar werk, ook tijdens een belangrijke vergadering, blijft deelnemen aan een online pokerspel op haar telefoon. Onder onmatige deelname wordt in dit verband verstaan: risicovol spelgedrag dat kan leiden tot kansspel-verslaving. Het feit dat de vrouw deelname aan een online kansspel stelt boven het werkbelang en ook boven haar carrière, duidt onmiskenbaar op een situatie van (een reëel risico op) kansspelverslaving. Daarmee toont de televisiecommercial een situatie van onmatige deelname. Dit is echter onvoldoende om te oordelen dat de televisiecommercial in strijd met de regelgeving is. Daarvoor is noodzakelijk dat de reclame ook aanzet tot onmatige deelname. Aan deze eis is niet voldaan. De televisiecommercial heeft onmiskenbaar een humoristisch en absurd karakter en kan niet worden opgevat als een serieuze oproep om onder werktijd het aangeprezen kansspel op de telefoon te spelen. Daarbij wordt getoond wat het nadelige gevolg is van het spelen van het aanbevolen kansspel tijdens een bepaalde werksituatie. De vrouw die in de televisiecommercial centraal staat, maakt daardoor een misplaatste opmerking. In feite zet de televisiecommercial daardoor juist niet aan tot onmatige deelname. Dat de boodschap van de totale uiting, zoals de gemiddelde consument die zal opvatten, is dat het aangeboden kansspel leuk is, is in het licht van het voorgaande onvoldoende om te oordelen dat de televisiecommercial tevens aanzet tot onmatige deelname. Ook het tweede deel van de klacht slaagt dus niet. De voorzitter beslist om die reden als volgt.