RB 3518

JUROU: Influencers houden zich onvoldoende aan advertentieregels op Instagram

Er komen steeds meer klachten bij de ASA (Advertising Standards Authority) binnen over de vraag of influencer-advertenties op de juiste manier worden vermeld op sociale media. De ASA heeft proactief een selecte groep influencers gecontroleerd met wie zij eerder contact hebben gehad over de manier waarop zij content als reclame vermelden. Zij hebben dit gedaan om vast te stellen in hoeverre zij zich houden aan de regels die vereisen dat advertenties duidelijk als zodanig herkenbaar moeten zijn.

De drie weken durende controleperiode was gericht op inhoud op Instagram, omdat klachten bij de ASA over de openbaarmaking van advertenties van influencers meestal over dit specifieke platform gingen. De regels voor de openbaarmaking van advertenties gelden voor alle platforms en media waar influencers ervoor kiezen om reclame te maken.

Uit de analyse van meer dan 24 000 individuele verhalen, posts, IGTV en reels van 122 in het VK gevestigde influencers bleek dat de regels over het voldoende duidelijk maken wanneer ze worden betaald om een product of dienst te promoten, over het algemeen teleurstellend slecht werden nageleefd.

Daarom hebben zij alle door ons gecontroleerde influencers en de belangrijkste merken die met een of meer van hen een samenwerkingsverband hadden, aangeschreven. De merken worden in gelijke mate verantwoordelijk gehouden voor het niet adequaat bekendmaken van reclame-inhoud.

De influencers zijn gevraagd te garanderen dat zij zich in de toekomst aan de regels zullen houden en de ASA zal toezicht houden om ervoor te zorgen dat zij zich aan de regels houden - of sancties opgelegd krijgen.

Dit artikel is afkomstig uit de databank Jurisprudentie Onrechtmatige Uitingen (JUROU). Deze online databank wordt dagelijks bijgehouden met jurisprudentie, waaronder uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de European Court of Human Rights, berichten van het expertisecentrum Europees Recht van het ministerie van Buitenlandse Zaken, IE-Forum.nl, het tijdschrift Mediaforum en Rechtspraak.nl.
Lees hier meer over JUROU.