RB 2723

Jumbo moet winkelopschrift "allergoedkoopste van Nunspeet" aanpassen

CvB 20 april 2016, RB 2723; Dossiernr: 2015/01085 (Allergoedkoopste Jumbo)
Het betreft een reclame-uiting van Jumbo waarin staat: “Welkom bij de allergoedkoopste van …… (plaatsnaam)”. Klager heeft ter onderbouwing van zijn klacht een foto overgelegd van een aan de buitenkant van een Jumbo filiaal zichtbare uiting waarin staat: “Welkom bij de allergoedkoopste van Nunspeet”. Onder deze mededeling staat in kleinere letters: “Vraag binnen naar de spelregels of kijk op www.jumbosupermarkten.nl/laagsteprijsgarantie”.

De Commissie heeft de klacht ruimer opgevat dan deze was bedoeld. Er bestaat ook geen aanleiding om de klacht zo uit te leggen dat deze ziet op alle vestigingsplaatsen van Jumbo. De uiting is immers lokaal bepaald nu deze is gekoppeld aan een specifieke plaatsnaam. Deze grief is gegrond. Dit laatste is de kern van de klacht. Klager vat “de allergoedkoopste” op in die zin dat Jumbo goedkoper is dan (alle) andere supermarkten. Volgens (het verweer van) Jumbo betekent “de allergoedkoopste”: nergens goedkoper, hetgeen volgens Jumbo komt door de laagsteprijsgarantie, die ervoor zorgt dat de consument de laagste prijs betaalt.

 

8. Jumbo zal op grond van deze beslissing in plaatsen waarin een Boni-, Dirk-, Hoogvliet- en/of Nettorama-winkel is gevestigd, de opschriften op haar winkels zo dienen aan te passen, dat in die plaatsen niet langer wordt geclaimd dat zij de ‘allergoedkoopste’ is, danwel dient zij duidelijk te maken dat met ‘allergoedkoopste’ uitsluitend wordt bedoeld ‘nergens goedkoper’. Het College zal, nu het om opschriften op winkels gaat, een termijn bepalen waarbinnen Jumbo de aanbeveling dient op te volgen, in verband waarmee een termijn van drie maanden redelijk lijkt. Deze beslissing geldt alleen voor Nunspeet en andere plaatsen waar een Boni-, Dirk-, Hoogvliet- of Nettorama-winkel is gevestigd. De klacht heeft immers alleen op die situatie betrekking.

(...)
Het College bevestigt de bestreden beslissing van de Commissie in zoverre dat de bestreden reclame-uiting in strijd is met artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code voor zover deze wordt gepubliceerd als opschrift op een winkel in Nunspeet of op winkels in andere plaatsen waar een Boni-, Dirk-, Hoogvliet- en/of Nettorama-winkel is gevestigd; het College beveelt Jumbo aan om uiterlijk drie maanden na de datum van deze beslissing niet meer op een dergelijke wijze in die plaatsen reclame te maken; het College vernietigt de bestreden beslissing voor het overige.

Naar het oordeel van de Commissie zal de gemiddelde consument aan de woorden “de allergoedkoopste van ….”, waarbij de term “aller” het superlatief “goedkoopste” nog eens benadrukt, een andere betekenis toekennen dan dat het alleen gaat om de laagsteprijsgarantie en dat men nergens goedkoper uit is. De gemiddelde consument zal verwachten dat Jumbo goedkoper zal blijken te zijn oftewel lagere prijzen zal blijken te hanteren dan de andere supermarkt(en) in de betreffende plaats.