RB 3632

Inhoudsopgave Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht (JGR)

Inhoudsopgave van het tijdschrift Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht. Aflevering 1, 24 maart 2022, jaargang 23.

Apotheekbereidingen
1* Vloeistof voor injectie tegen depressie is een geneesmiddel; verduidelijking cumulatieve vereisten voor uitzondering apotheekbereidingen (formula offi cinalis). EFTA Court 15 juli 2021, E-7/20 EER-Overeenkomst. EVA-Hof. Geneesmiddel. Groothandel. Offi cinale bereiding. Apotheekbereiding. Noot dhr. mr. M.O. Meulenbelt.

Geneesmiddelenvergoedingssysteem
2* GVS-clustering: voor de bepaling of er sprake is van een gelijksoortig indicatiegebied zijn ook de niet-geregistreerde indicaties relevant. Hoge Raad 15 oktober 2021, 19/01544, ECLI:NL:HR:2021:1535 (Concl. G.R.B. van Peursem) Geneesmiddelenvergoedingssysteem. GVS. Clustering. Bijlage 1A. Bijlage 1B. Off -label gebruik. Algemeen verbindend voorschrift . Marginale toetsing. Noot dhr. mr. drs. J.A. Lisman, mw. mr. dr. M.D.B. Schutjens.

Handelsvergunning
3* Het CBG of de Staat kunnen niet zelfstandig een schorsing van door de Europese Commissie verleende handelsvergunningen voor vaccins bewerkstelligen. Rechtbank Den Haag 29 november 2021, C/09/618899 / KG ZA 21-943, ECLI:NL:RBDHA:2021:12992 Vaccins. Handelsvergunning. Schorsing handelsvergunning. Noot dhr. mr. drs. J.A. Lisman, mw. mr. dr. M.D.B. Schutjens.

Octrooirecht
4* Toch geen aansprakelijkheid octrooihouder jegens zorgverzekeraar voor handhaving van ongeldig gebleken formuleringsoctrooi voor de stof quetiapine. Gerechtshof Den Haag 28 december 2021, 200.286.638/01, ECLI:NL:GHDHA:2021:2535 Handhaving nietig octrooi. Aansprakelijkheid octrooihouder. Zorgverzekeraar. Subrogatie. Preferentiebeleid. Noot mw. mr. N. Moalim, dhr. mr. G. van der Wal.

Reclame
5* Informatie of reclame? Uiting Pfizer inzake een van haar vaccins wordt bestempeld als ontoelaatbare publieksreclame voor een receptgeneesmiddel. College van Beroep van de Reclame Code Commissie 12 oktober 2021, dossiernr. 2021/00231 - CVB Publieksreclame receptgeneesmiddel. Informatie. Reclame voor denkbeeld. Vaccin. Noot dhr. mr. drs. R.M. Sjoerdsma.
6* Healy World kan niet volstaan met verwijzing naar CE-certificering: reclameclaims zijn breder, aanvullend bewijs vereist. College van Beroep van de Reclame Code Commissie 13 oktober 2021, dossiernr. 2021/00085 - CVB Medisch hulpmiddel. NRC. CvB. Medische claim. Noot mw. mr. H.A.J. Pors.
7* Het delen van een promotionele uiting over een receptgeneesmiddel via LinkedIn leidt tot medeverantwoordelijkheid voor die uiting. Keuringsraad van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame 21 november 2021, K21.003. Publieksreclame receptgeneesmiddel. Informatie. Onderscheid informatie en reclame. Persbericht. LinkedIn. Ongeregistreerd geneesmiddel. Noot mw. mr. dr. M.D.B. Schutjens.