RB 3531

Inhoudsopgave Jurisprudentie Geneesmiddelen (JGR)

Inhoudsopgave van het tijdschrift Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht (JGR). Aflevering 2, 24 juni 2021, jaargang 22.

Aanvullend beschermingscertificaat
11. Een nieuw ABC kan niet worden verleend op basis van een octrooi voor een geheel nieuwe indicatie voor een geneesmiddel waarvoor eerder een ABC verleend is. Hof van Justitie van de Europese Unie (Grote Kamer) 9 juli 2020, C-673/18, ECLI:EU:C:2020:31 met annotatie van dhr. mr. drs. J.A. Lisman.

Drogist
12. Raad van State oordeelt dat een ‘drogist op afstand’ bij de terhandstelling van UAD-geneesmiddelen in supermarkten met drogist in strijd is met art. 62 Gnw. Fysieke aanwezigheid drogist vereist. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 4 november  2020, 201909383/1/A3, ECLI:NL:RVS:2020:2631 met annotatie van mw. mr. K. van Lessen Kloeke.

Omzetbelasting
13. Een medisch hulpmiddel kan niet genieten van het verlaagde btw-tarief ook al lijkt het erg op een zelfzorggeneesmiddel. Gerechtshof Den Haag 19 november 2020, BK20/00512, ECLI:NL:GHDHA:2020:2785 met annotatie van dhr. mr. drs. J.A. Lisman.
14. Retourbetalingen in het kader van financiële arrangementen moeten voor de omzetbelasting als prijsvermindering beschouwd worden. Rechtbank Gelderland zp Arnhem 1 december 2020, AWB 19/559, AWB 19/560 en AWB 19/561, ECLI:NL:RBGEL:2020:6504 met annotatie van dhr. mr. drs. J.A. Lisman.

Openbaarheid en privacy
15. Openbaarmaking van een toezichtsrapport op grond van de Gezondheidswet. Rechtbank Rotterdam zp Dordrecht 8 juli 2020, ROT 20/2867, ECLI:NL:RBROT:2020:6011 met annotatie van mw. mr. K.M. Mulder.

Reclame
16. Een te rooskleurig beeld zonder enige nuance in een reclame-uiting voor een geneesmiddel is misleidend. De CvB bekrachtigt de beslissing van de Codecommissie. CvB Stichting Code Geneesmiddelenreclame 1 maart 2021, B20.005/B20.02 met annotatie van mw. mr. M. Meddens-Bakker.
17. Geen mission statement maar productclaim met onvoldoende onderbouwing. De CvB bekrachtigt de beslissing van de Codecommissie. CvB Stichting Code Geneesmiddelenreclame 1 maart 2021, B20.006/B20.03 met annotatie van mw. mr. M. Meddens-Bakker.
18. Uitingen van de overheid in het kader van de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus zijn niet ontoelaatbaar. Reclame Code Commissie 23 maart 2021, dossiernr. 2021/00051 met annotatie van mw. mr. M. Meddens-Bakker onder «JGR» 2021/20.
19. Uitingen van de overheid in het kader van de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus zijn niet ontoelaatbaar. Reclame Code Commissie 23 maart 2021, dossiernr. 2021/00051 A met annotatie van mw. mr. M. Meddens-Bakker onder «JGR» 2021/20.
20. Uitingen van de overheid in het kader van de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus zijn niet ontoelaatbaar. Reclame Code Commissie 23 maart 2021, dossiernr. 2021/00051 B met annotatie van mw. mr. M. Meddens-Bakker. Deze annotatie heeft betrekking op «JGR» 2021/18, «JGR» 2021/19 en «JGR» 2021/20.

Zorgverzekeraars
21. Een zorgverzekeraar mag verzekerden met een naturapolis korten op vergoeding van hulpmiddelen als zij niet afnemen bij een door de zorgverzekeraar geselecteerde landelijke leverancier. Rechtbank Noord-Holland 23 december 2020, 176352 KG/ZA 20-271,   ECLI:NL:RBNNE:2020:4570 met annotatie van mw. mr. dr. M.D.B. Schutjens.