RB 3352

Inhoudsopgave Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (IER)

Inhoudsopgave van de nieuwe editie van het tijdschrift Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (IER).

Nr. 23    SRC’s #AD influencer-campagne: mooi - maar kan het nóg wat vlotter met de vlogger? / Prof. mr. dr. M. de Cock Buning & mr. E.H. Hoogenraad    p. 245
Nr. 24    Social Media Influencers; liever door de hond of door de kat gebeten? Een analyse van de nieuwe Europese regelgeving voor influencer-marketing / Prof. mr. dr. M. de Cock Buning    p. 247
Nr. 25    Goederenrechtelijke rechtskeuze in het IE-recht, een goed idee? / Mr. L.J. Braams    p. 261
Nr. 26    De opeisingstorpedo: een sterk strategisch wapen / Mr. ir. M.W. de Koning    p. 268

Jurisprudentie
Auteursrecht
Nr. 27    29-03-2019 Hoge Raad / m.nt. Prof. mr. F.W. Grosheide    p. 277
Nr. 28    24-07-2019 Rechtbank Amsterdam (KNMT/BUMA), m.nt. PGFAG    p. 289

Merkenrecht
Nr. 29    15-03-2018 Gerecht van de Europese Unie (La Mafi a Franchises/EUIPO (Italië)), m.nt. AMEV    p. 300
Nr. 30    30-05-2018 Hof van Justitie van de Europese Unie (Kenzo), m.nt. AMEV    p. 307
Nr. 31    05-01-2018 Hoge Raad (Primagaz), m.nt. AMEV    p. 316

Reclamerecht
Nr. 32    04-07-2019 College van Beroep (100% duurzaam), m.nt. EHH    p. 323
Nr. 33    Wetgevingsoverzicht / Mr. W.J. Brants LL.M    p. 329