RB 3330

Inhoudsopgave Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (IER)

Inhoudsopgave van de twee nieuwe edities van het tijdschrift Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (IER).

IER 2019-02
Nr. 8    Van de brug af gezien – Kroniek over 2018 / Redactie, p. 99
Nr. 9    Het geharmoniseerde auteursrechterlijke werkbegrip: opmerkingen bij het Heksenkaas-arrest van het Hof van Justitie EU / Prof. mr. F.W. Grosheide, p. 136

Jurisprudentie
Auteursrecht
Nr. 10    13-11-2018 Hof van Justitie van de Europese Unie (Levola/Smilde (Heksenkaas)), m.nt. prof. mr. F.W. Grosheide onder IER 2019/9, p. 147
Nr. 11    07-08-2018 Hof van Justitie van de Europese Unie (Land Nordrhein- Westfalen/Dirk Renckhoff), m.nt. JMBS, p. 160

Merkenrecht
Nr. 12    13-09-2018 Hof van Justitie van de Europese Unie (Birkenstock-EUIPO), m.nt. FE, p. 167
Nr. 13    Wetgevingsoverzicht / Mr. W.J. Brants LL.M, p. 176

IER 2019-03
Nr. 14    De nieuwe auteursrechtrichtlijnen / Mr. dr. J.M.B. Seignette, p.179
Nr. 15    Bescherming van bedrijfsgeheimen: drie nieuwe procesrechtelijke bepalingen onder de loep / Mr. M. Bronneman & mr. E.M. Wesseling-van Gent, p.183
Nr. 16    Het Vigeland-arrest van het EFTA Gerechtshof – het einde van merken voor literaire en artistieke werken? / Prof. dr. M.R.F. Senftleben, p.193
Nr. 17    Op de voorkant de leugen, op de achterkant de waarheid? Over de Nederlandse uitwerking van het Teekanne-arrest / Mr. I.E. van der Wal,
p. 202
Nr. 18    Wetgevingsoverzicht / Mr. W.J. Brants LL.M, p. 207