RB 3645

Inhoudsopgave IER

Inhoudsopgave van het tijdschrift IER, nummer 2022-02.

Kroniek
Nr. 9, Kroniek over 2021 / Redactie    p. 53

Vizier
Nr. 10, Het eengemaakte octrooirecht (UPC) en het unitair protocol komen eraan: game changers met oproep aan de Nederlandse regering! / Mr. J.C.S. Pinckaers    p. 92 

Artikelen
Nr. 11, Transformatie van stoffelijke objecten onderworpen aan intellectuele-eigendomsrechten / Mr. A.M. van Aerde    p. 96
Nr. 12, The Risky Business of Online Affiliate Marketing: Is a Company Responsible for its Affiliates? / Mr. S. Rezai    p. 105      
Nr. 13, Het (spoedeisende) belang van de SEP-houder na Sisvel/Xiaomi / Mr. J.M. Boelens    p. 116       
Nr. 14,  All Sizzle, No Steak: Een analyse van de juridische aspecten rond de naamgeving van ‘vegetarisch vlees’ / Mr. L.G. de Grunt    p. 123
        
Jurisprudentie
Octrooirecht

Nr. 15, 17-03-2020 Gerechtshof Den Haag (Sisvel/Xiaomi). Zie IER 2022/13    p. 130
Nr. 16, Wetgevingsoverzicht / Mr. N.P.H. Kruijsen    p. 137