RB 3322

IE Zomerforum over 'schuld en boete' op 27 juni

Drie stellingen, drie panels, volgens jaarlijkse traditie: het IE zomerforum van deLex, onder leiding van Dirk Visser. Dit jaar met een eeuwenoud thema dat actueel lijkt te worden in het auteursrecht: schuld en boete.

Stelling 1: “Fotoauteursrecht en de schadeclaim-industrie: een onvoorspelbare markt, maar is er een oplossing?”
Met een toename van zoektochten door fotografen en advocaten naar inbreukmakende foto’s op het internet neemt ook het aantal schadevergoedingszaken toe.

Onder dreiging van een procedure met volledige proceskostenveroordeling lukt het rechthebbenden vaak forse bedragen af te dwingen voor simpele inbreuken. Rechters zijn verdeeld over de hoogte van de schadevergoeding die een rechthebbende zou moeten ontvangen. In sommige zaken ontvangt de rechthebbende éénmaal de licentie vergoeding, maar steeds vaker wijst de rechter twee- of zelfs driemaal de licentievergoeding toe. Reden voor de verhoging is met name de afbreuk aan de exclusiviteit van het werk en de schending van de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf door het niet vermelden van de naam. Het gevolg is dat het schadevergoedingsrecht een punitief karakter heeft gekregen. De schadevergoeding is een boete geworden.
Zijn punitive damages echter wel toegestaan in het civiele recht? De grote verschillen in de hoogte van de schadevergoeding leidt tot een onvoorspelbare markt. Een markt die zich steeds meer aan het uitbreiden is. Niet alleen websites zijn de dupe van hoge claims, steeds vaker worden gebruikers van sociale media, zoals Facebook en Instagram, geconfronteerd met dreigbrieven. Is er een oplossing voor de rechtsonzekerheid? Kunnen de schadevergoedingen bijvoorbeeld gestandaardiseerd worden en zo ja, wat zijn redelijke bedragen? Biedt Hof Arnhem-Leeuwarden 11 juli 2017 [IEF 16965] (MergenMetz / Cozzmoss) een oplossing?

In het panel nemen deel: Thijs van Aerde (Houthoff), Job Hengeveld (Hengeveld Advocaten) en Charlotte Meindersma (Charlotte’s Law)
Inleider: Anne Bekema (Le Poole Bekema)  

De tweede en derde stelling:
“De particulier is vrij, alle verantwoordelijkheid naar het platform”
“Praktische gevolgen van het online beschikbaar maken van out-of-commerce werken door instellingen van cultureel erfgoed”


Meer informatie of inschrijven? Kijk hier, of mail naar info@delex.nl. De bijeenkomst vindt plaats in Spaces Amstel, Mr. Treublaan 7, Amsterdam.