RB 3173

'Hyundai Ioniq tot 4500 voordeel, op = op' misleidend voor consument

RCC 4 juli 2018, RB 3173, dossiernr. 2018/00383 (Hyundai) Misleiding. Aanbeveling.Het betreft een uiting op de website www.hyundai.nl, waarin onder meer staat: “Aanbiedingen Hyundai IONIQ Hybrid TOT € 4.500 VOORDEEL. Daarom profiteer je nu bij Hyundai van de Zomer Upgrades. Zonder meerkosten stap je in een luxere uitvoering én je ontvangt ook nog € 1.000 zomerkorting! Op de Hyundai IONIQ Hybrid krijg je een upgrade van een i-Motion naar Comfort uitvoering t.w.v. € 3.500. Daarnaast ontvang je nu ook nog eens € 1.000 zomerkorting. Jouw totale voordeel is maar liefst € 4.500!”
De klacht: Hyundai adverteert (op 23 mei 2018) nog steeds met de aanbieding van 4.500 euro voordeel op de IONIQ Hybrid, ‘zolang de voorraad strekt’. Op 11 mei 2018 bleek die voorraad echter al op te zijn. Een op die datum voor klager opgemaakte offerte, met daarin € 3.500,- upgrade voordeel en € 1.000,- zomervoordeel, kon niet waargemaakt worden omdat er geen voorraad meer was. Klager vindt het niet juist dat Hyundai reclame maakt voor een aanbieding waarvan bekend is dat die niet nagekomen kan worden.

Het oordeel van de Commissie
1.In de uiting op de website hyundai.nl adverteert Hyundai met voordeel tot € 4.500,- op “geselecteerde voorraadmodellen” van de Hyundai IONIQ Hybrid, met daarbij de mededeling “op=op”. Naar het oordeel van de Commissie zal de gemiddelde consument deze uiting zo begrijpen dat sprake is van een landelijke voorraad Hyundai actiemodellen, waaruit de verschillende Hyundai-dealers een auto kunnen betrekken om aan een klant te leveren totdat deze voorraad op is. In werkelijkheid, zo blijkt uit het verweer, geldt de actie op bepaalde modellen per individuele dealer en geldt het op=op voor de voorraad die de betreffende dealer beschikbaar heeft. Dat de aanbieding in deze beperkte zin moet worden uitgelegd, wordt in de uiting niet voldoende duidelijk gemaakt.

2. Verder betwist klager dat er op het moment dat hij de bestreden uiting op de website van Hyundai zag, 23 mei 2018, nog actiemodellen voorradig waren, aangezien hem op 11 mei 2018 al was verteld dat de voorraad op was. Het had op de weg van Hyundai gelegen om tegenover de gemotiveerde betwisting door klager aannemelijk te maken dat op 23 mei 2018 sprake was van voldoende voorraad om de advertentie voor de actie te rechtvaardigen. Daarin is Hyundai niet geslaagd. De enkele, niet nader onderbouwde mededeling “dat wel degelijk voorraad aanwezig was”, is daartoe niet voldoende.

3. Het voorgaande leidt tot het oordeel dat de uiting voor de gemiddelde consument onduidelijk is ten aanzien van een van de voornaamste kenmerken van de aangeprezen actie, te weten de beschikbaarheid, als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.