RB 3125

Hip en Happening - genietend roken - is verboden reclame voor tabaksproducten

RCC 15 maart 2018, RB 3125; Dossiernr. 2018/00040 (Van de Loosdrecht genietend roken) Aanbeveling (Strijd met wet). De uiting: Het betreft een uiting op www.facebook.com. Daarin staat onder het kopje: “Hip en Happening donderdag om 10:00” onder meer: “Vrouw in beeld. Al 86 jaar lang is Van de Loosdrecht genietend roken sinds 1932 een begrip in Veenendaal. De zussen Annemieke en Gerrien van de Loosdrecht runnen deze zaak al ruim twintig jaar! En wist je al dat zij op maat gemaakte avonden organiseren voor groepen, zoals sigaarproeverijen of workshops sigaren rollen?” Onder deze tekst staat een foto van twee vrouwen met een sigaar in de hand. De klacht: Er wordt “een aantal keer” reclame voor roken gedeeld. Volgens klaagster is dat niet wenselijk. Ook is niet vermeld dat roken dodelijk is. In het online klachtenformulier heeft klaagster achter “product” ingevuld: “Sigaren en eerder al om rookaccessoires”.

Nu in de klacht staat dat “een aantal keer” reclame voor roken wordt gedeeld, stelt de Commissie het volgende voorop.

Zij zal haar oordeel beperken tot de hierboven onder “De bestreden uiting” omschreven uiting, waarvan klaagster een afdruk heeft overgelegd. Uit de klacht valt niet af te leiden op welke andere uiting(en) klaagster het oog heeft, waar zij stelt: “een aantal keer”. Overigens heeft verweerder sub 1 bij verweer meegedeeld dat er geen sprake is geweest van reclame voor rookaccessoires, maar wel van reclame voor “scheeraccessoires voor de man”, die door “de dames in hun winkel” (kennelijk de zussen Van de Loosdrecht) verkocht worden.

Naar het oordeel van de Commissie houdt de bestreden uiting een openbare aanprijzing in van de zaak “Van de Loosdrecht genietend roken sinds 1932” en haar “sigaarproeverijen” en “workshops sigaren rollen”. Voornoemde zaak wordt aangeduid als “een begrip in Veenendaal” en de uiting bevat een foto van twee vrouwen die kennelijk met plezier een sigaar in de hand houden, tegen de achtergrond van onder meer de woorden “VAN DE LOOSDRECHT GENIETEND ROKEN SINDS 1932”. Verder wordt op wervende wijze de aandacht gevestigd op de sigaarproeverijen en workshops sigaren rollen (“En wist je al dat zij op maat gemaakte avonden organiseren voor groepen, zoals sigaarproeverijen of workshops sigaren rollen?”). Aldus is er sprake van een reclame-uiting in de zin van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).  

Gelet op bovenbedoelde aanprijzing van genoemde onderneming en van sigaarproeverijen moet de onderhavige uiting ook worden aangemerkt als reclame in de zin van artikel 1 onder 1 van de Tabaks- en rookwarenwet. Deze bepaling luidt namelijk, voor zover hier van belang:

“reclame: (…) elke vorm van commerciële mededeling die het bekendheid geven aan of het aanprijzen van een tabaksproduct (…) tot doel dan wel rechtstreeks of onrechtstreeks tot gevolg heeft (…)”.

Artikel 5 lid 1 van voornoemde wet luidt:

“Elke vorm van reclame of sponsoring is verboden”.

Nu een uitzondering op dit verbod, zoals nader geregeld in hetzelfde artikel 5,  zich in dit geval niet voordoet, acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 5 lid 1 Tabaks- en rookwarenwet en daarmee met artikel 2 NRC.

De Commissie acht beide verweerders verantwoordelijk voor de onderhavige overtreding van de NRC. Zij overweegt daartoe het volgende.

De uiting betreft een aanprijzing van de onderneming van verweerder sub 2.

Verweerder sub 1 heeft een actieve rol bij de uiting, ten eerste gezien de aanhef “Vrouw in beeld”. Deze aanhef verwijst kennelijk naar de aandacht die verweerder sub 1, naar de Commissie uit het verweer begrijpt, in een magazine besteedt aan vrouwelijke ondernemers. Verder betreft het in dit geval de vrouwelijke ondernemers Annemieke en Gerrien van de Loosdrecht, die in de uiting in beeld zijn gebracht door middel van een foto, die blijkens het verweer is gemaakt door de fotograaf van verweerder sub 1. Daarbij is deze foto op zodanige wijze genomen dat voornoemde ondernemers zijn te zien tegen de achtergrond van onder meer de woorden “VAN DE LOOSDRECHT GENIETEND ROKEN SINDS 1932”, terwijl zij kennelijk met plezier een sigaar in de hand houden.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 2 NRC. Zij beveelt verweerders  aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.