RB 3454

Gewijzigde Mediawet in werking getreden

Op 1 november jl. is de Mediawet 2008 gewijzigd vanwege de implementatie van de herziene Europese Richtlijn audiovisuele mediadiensten. De belangrijkste wijziging is dat nu niet alleen omroepen en streamingsdiensten, maar ook videoplatformdiensten zoals YouTube onder de nieuwe richtlijn vallen. In de gewijzigde Mediawet zijn de regels voor lineaire mediadiensten en mediadiensten op aanvraag grotendeels gelijk getrokken. Het gaat daarbij onder meer om regels op het gebied van bescherming van minderjarigen, sponsoring en productplaatsing, de promotie van Europese werken en een flexibelere regeling voor zendtijd voor reclame. Klik hier voor de gewijzigde Mediawet 2008.