RB 3381

Geurclaim Ambi Pur alsnog voldoende aannemelijk

SRC College van Beroep 11 februari 2020, RB 3381; 2019/00643 - CVB (Televisiecommercial Ambi Pur) Klacht betreft een commercial van Procter & Gamble waarin de luchtverfrisser ‘Ambi Pur badkamer & toilet’ wordt aangeprezen. Het zou technisch onmogelijk zijn dat het product toiletgeuren verwijdert door deze te onttrekken aan zachte badkameroppervlakken, zoals de reclamespot suggereert. De Commissie oordeelde dat Procter & Gamble onvoldoende heeft onderbouwd dat geuren die ontstaan bij het doortrekken van het toilet in zachte materialen kunnen blijven hangen. Daarnaast is de enkele mededeling van Procter & Gamble dat volgens haar eigen onderzoek de Ambi Pur luchtverfrisser geuren op zachte oppervlakken verwijdert en verwijderd houdt, onvoldoende om als verifieerbaar bewijs te gelden voor de werking die in de commercial wordt geclaimd. Het College wijst de klacht alsnog af. Op grond van in beroep overgelegde stukken, waarover de Commissie niet kon beschikken en die niet door geïntimeerde zijn betwist, is voldoende aannemelijk dat het aangeprezen product in staat is toiletgeuren in de lucht en op zachte oppervlakken te verwijderen in plaats van deze uitsluitend te maskeren.

2. Het College acht het op grond van de overgelegde stukken en hetgeen Procter & Gamble verder in beroep heeft aangevoerd voldoende aannemelijk geworden dat door de mens als ‘vies’ ervaren geuren zich aan of in zachte stoffen en andere oppervlaktematerialen kunnen hechten. Tevens acht het College voldoende aannemelijk geworden dat deze geuren daar in ieder geval enige tijd actief kunnen blijven en op deze wijze als secundaire geurbron door de mens kunnen worden waargenomen. Uit het testrapport sub 6 blijkt dat de geteste producten daadwerkelijk effectief zijn in het verwijderen van deze geuren. Volgens de bij deze test met apparatuur (gastec-ammoniakdetectorbuizen) uitgevoerde Removal performance evaluation testen zijn deze producten immers in staat ‘ammonia gas’ en ‘Simulated urine odor’ (vrijwel) geheel te verwijderen. Uit hetgeen Procter & Gamble stelt, volgt dat de werking van de testproducten berust op dezelfde technologieën als de in de televisiecommercial aangeprezen Ambi Pur Badkamer en Toilet, zodat dit de in de televisiecommercial gemaakte claim onderbouwt.

3. Het testrapport sub 6 biedt bovendien objectieve steun voor de interne testen die zijn uitgevoerd op diverse varianten Ambi Pur, waarop Procter & Gamble zich in deze procedure eveneens uitdrukkelijk beroept. Deze testen en de resultaten zijn gedetailleerd in het beroepschrift omschreven. Het betreft testen uitgevoerd door een panel van geur-experts waarbij diverse varianten Ambi Pur zijn getest. Ook is getest met een variant zonder parfum, waarbij uit de testresultaten blijkt dat dit product in staat is geuren in de lucht en op zachte oppervlakken te verwijderen.