RB 3568

Gerecht EU handhaaft miljardenboete Google

Gerecht EU 10 november 2021, IT 3715, RB 3568, IEFbe 3318; ECLI:EU:T:2021:763 (Google Shopping) Het Gerecht verwerpt grotendeels het beroep van Google tegen het besluit van de Commissie waarin wordt vastgesteld dat Google misbruik heeft gemaakt van haar machtspositie door haar eigen prijsvergelijkingsdienst te bevoordelen boven concurrerende prijsvergelijkingsdiensten. Het Gerecht handhaaft de aan Google opgelegde boete van € 2,42 miljard. Het Gerecht erkent het mededingingsverstorende karakter van de litigieuze praktijk en oordeelt dat de Commissie terecht schadelijke gevolgen voor de mededinging heeft vastgesteld. Het Gerecht sluit elke objectieve rechtvaardiging voor het gedrag van Google uit.


 

D.      General conclusion

703    It follows from the examination of the first to fifth pleas (see paragraph 596 above) raised in support of the principal claim that the Commission was correct to conclude, in Article 1 of the contested decision, that, by abusing the dominant position it held on the national markets for general search services, Google had infringed Article 102 TFEU and Article 54 of the EEA Agreement in relation to the national markets for specialised search services of the 13 countries mentioned in paragraph 55 above from various dates corresponding to the introduction of specialised product results or product ads on Google’s general results page. However, that article must be annulled in part, in so far as the Commission’s finding of the abovementioned infringement was made on the basis of effects of the abuse on the national markets for general search services in those 13 countries.

704    It follows from the examination of the sixth plea (see paragraph 702 above) that the amount of the fine imposed in the contested decision must be confirmed. Consequently, the claim put forward in the alternative for annulment or reduction of the fine must be rejected.