RB 2987

Gemiddelde consument zal begrijpen dat JML-zonnebril niet bedoeld is voor gebruik in nacht

JML HD Polaris

RCC 18 september 2017, RB 2987; dossiernr. 2017/00606 (JML HD Polaris). Afwijzing. Misleiding. Het betreft de televisiecommercial van JML voor de “HD Polaris, high definition polarized sunglasses”.

De klacht: klaagster heeft de HD Polaris gekocht voor gebruik in de auto, omdat wordt gezegd dat de bril schitteringen bij zon wegneemt. Uit de bij de bril gevoegde gebruiksaanwijzing blijkt echter dat de bril niet gebruikt kan worden in het verkeer, aldus klaagster, hoewel in de commercial juist het gebruik in het verkeer laat zien. JML heeft aan klaagster desgevraagd laten weten dat gebruik van de bril in de avond en ’s nachts in het verkeer wordt afgeraden en dat de bril in verband met het type glas alleen overdag kan worden gebruikt. Omdat hierover niets in de commercial wordt vermeld, vindt klaagster deze misleidend.

Het oordeel van de Commissie
1. Klaagster maakt bezwaar tegen de televisiecommercial omdat daarin de HD Polaris bril wordt aangeprezen voor (onder andere) het gebruik in het verkeer, terwijl niet wordt vermeld dat de bril – zoals blijkt uit de gebruiksaanwijzing en uit mededelingen van JML – niet geschikt is om ’s avonds en ’s nachts in het verkeer te worden gebruikt.
2. Deze klacht kan niet slagen. De HD Polaris wordt in de commercial duidelijk aangeprezen als zonnebril die geschikt is om verblinding door de zon tijdens (onder andere) het autorijden te voorkomen. Niet is gesteld of gebleken dat de HD Polaris voor dit aangeprezen gebruik niet geschikt is. De gemiddelde consument zal begrijpen dat de zonnebril niet is bedoeld voor gebruik in de schemer en in de nacht. Dit betreft daarom geen essentiële informatie waarop de gemiddelde consument niet bedacht is en die om die reden in de commercial moet worden opgenomen.
3. Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

De beslissing
De Commissie wijst de klacht af.