RB 2855

Gegarandeerde kwaliteit Samsung Galaxy S7 edge is misleiding

RCC 28 maart 2017, RB 2855; dossiernr. 2017/00165 en dossiernr. 2017/00165/A (Samsung Galaxy S7 edge). Aanbeveling. Misleiding voornaamste kenmerken product. Uit dossiernr. 2017/00165: Uiting: Het betreft de televisiecommercial die aanvangt met de in beeld getoonde tekst: “Gegarandeerde kwaliteit van Samsung”. Vervolgens is te zien dat Samsung telefoons in een laboratoriumomgeving worden getest door de telefoons te laten vallen, ze nat te spatten, bij een temperatuur van – 200C aan te zetten en een telefoon bij herhaling licht door te buigen. Tijdens deze laatste handeling verschijnt kort de tekst in beeld: “Getest met de Galaxy S7 edge onder laboratoriumomstandigheden”. De test wordt besloten met een visuele controle van de telefoons door een laboratoriummedewerker. Aan het eind van de commercial verschijnt in beeld: “Innovation is our legacy. Quality is our priority. Samsung.” Klacht: In de commercial wordt de kwetsbaarheid van het telefoontoestel getest door toestellen van meer dat een meter hoogte te laten vallen. De toestellen doorstaan de test zonder problemen. Klaagster heeft echter ervaren dat er na een lichte tik van het toestel tegen een glazen bureaublad een scheurtje in het glas zit. Deze kwetsbaarheid blijkt volgens klaagster ook uit diverse reviews. Klaagster vindt daarom het beeld dat Samsung in de reclame schetst misleidend en in strijd met artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

Commissie:

1. De openingszin van de commercial - “Gegarandeerde kwaliteit van Samsung” - wordt gevolgd door beelden van verschillende tests van Samsung telefoons in een laboratoriumachtige omgeving. Hierdoor wordt naar het oordeel van de Commissie bij de gemiddelde consument de indruk gewekt dat de Samsung telefoons zodanige “gegarandeerde” kwaliteit hebben, dat zij de omstandigheden die in de tests worden getoond in het dagelijkse leven ook goed kunnen doorstaan. Dit geldt temeer nu alleen tijdens de test met het doorbuigen van het toestel kort de disclaimer “Getest met de Galaxy S7 edge onder laboratoriumomstandigheden” in beeld verschijnt. Bij de andere tests – val, spattend water en vrieskou – wordt een dergelijk voorbehoud niet getoond.

2. Bij de valtest is te zien hoe twee telefoons van een hoogte van circa anderhalve meter vallen en op een (kennelijk) harde ondergrond stuiteren, zonder dat zij daardoor schade oplopen. Bij verweer heeft Samsung aangevoerd dat het uitblijven van schade bij een val mede afhankelijk is van het materiaal van de telefoon, de hoogte van de val, de ondergrond waarop en de hoek waaronder het toestel valt. Deze voorbehouden blijken echter niet uit de commercial. Hoewel de gemiddelde consument zal begrijpen dat een val van grote hoogte of met grote snelheid ook bij een Samsung telefoon schade tot gevolg kan hebben, mag de consument op grond van de commercial erop vertrouwen dat schade bij een val zoals in de commercial getoond zal uitblijven. De stelling van klaagster dat dit in werkelijkheid niet het geval is, heeft adverteerder onvoldoende betwist. Dit leidt tot het oordeel dat in de commercial de mate waarin de Samsung telefoon bestand is tegen valschade te gunstig is weergegeven.

3. Gelet op het voorgaande wordt in de commercial onduidelijke informatie verstrekt over de voordelen van de aangeprezen Samsung telefoons als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie – de aanschaf van een Samsung telefoon – te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

4. Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.