RB 3394

Geen misleiding door vitamine D in plantaardige margarine

SRC College van Beroep 5 maart 2020, RB 3394; 2019/00724 – CVB (Geen misleiding plantaardige margarine) Klacht gericht tegen reclame van Becel. De inleidende klacht komt er op neer dat Becel ten onrechte wordt aangeprezen als 100% plantaardig nu hieraan vitamine D is toegevoegd dat dierlijk is dan wel is geproduceerd door gisten/schimmels. Nu al deze bronnen niet plantaardig zijn, is de vermelding 100% plantaardig onjuist. Volgens de Commissie maakt de aanwezigheid van vitamine D de claim “100% plantaardig” niet misleidend. Blijkens Verordening (EU) 1308/2013 mag margarine ‘plantaardig’ worden genoemd indien het product alleen vet van plantaardige oorsprong bevat, met een tolerantie voor dierlijk vet van 2% van het vetgehalte. De commissie heeft klacht ongegrond verklaard. Deze beslissing wordt bevestigd.

3. De Commissie stelt vast dat klager niet heeft bestreden dat bij de betreffende margarine geen ingrediënten van dierlijke oorsprong zijn toegepast. Dat betekent dat de margarine als ‘zuiver plantaardig’ mag worden aangemerkt. Naar het oordeel van de Commissie kan voldoende aannemelijk worden geacht dat voor de gemiddelde consument de aanduiding ‘100% plantaardig’ niet wezenlijk verschilt van de aanduiding ‘zuiver plantaardig’ en zo zal worden begrepen dat in de betreffende margarine in het geheel geen stoffen die een dierlijke oorsprong hebben, zijn toegepast. Bij de Becel 100% plantaardig margarines wordt vitamine D2 gebruikt, dat wordt geproduceerd door schimmels of gisten. Of schimmels nauwer verwant zijn met dieren dan met planten kan hier in het midden blijven, nu in ieder geval schimmels niet met dieren gelijk kunnen worden gesteld. Daarom kan niet worden gezegd dat de door schimmels geproduceerde vitamine D2 van dierlijke oorsprong is. De Commissie neemt daarbij in aanmerking dat de Becel 100% plantaardig margarines door de Nederlandse Vegetariërs Bond zijn gecertificeerd en het V-label ‘Vegan’ (mogen) dragen.