RB 3542
  • Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG)
    15 jul 2021
  • Klager tegen Seniorenvoordeelpas

“Exclusieve ledenkorting bij 250 Nederlandse webwinkels” is deels misleidend

RCC 15 juli 2021 RB 3542; 2021/00177 (Klager tegen Seniorenvoordeelpas)  Klager klaagt dat er geen sprake is van de door adverteerder aangeprezen exclusiviteit met betrekking tot de aanbiedingen. Hij stelt dat het aangeboden voordeel ook langs andere wegen te verkrijgen is. Ook zijn er volgens klager minder webwinkels aangesloten bij de Seniorenvoordeelpas dan op de website vermeld staat. Klager heeft verder zijn twijfel geuit over de juistheid van de vermelding van de ‘aangesloten merken’, nu de door hem benaderde klantenservices van verschillende genoemde bedrijven stelden niet op de hoogte te zijn van samenwerking met adverteerder. Dit argument heeft de adverteerder voldoende weerlegd door te stellen dat ze niet met de betreffende bedrijven in contact treedt over de kortingsacties. De Commissie gaat alleen mee in de tweede klacht, nu de adverteerder heeft erkend dat geen sprake is van een stabiel aantal van de aangeprezen 250 webwinkels.

2.  Ad a) “Exclusieve ledenkorting bij 250 Nederlandse webwinkels”

Klager maakt bezwaar tegen zowel het aantal van 250 als de exclusiviteit van de geboden korting. Beide bezwaren treffen doel. Adverteerder heeft erkend dat geen sprake is van een stabiel aantal van 250 webwinkels, maar van een voortdurend schommelend aantal met een maximale afwijking van 15%. Gelet hierop acht de Commissie het niet juist om te adverteren met het absolute aantal van 250 webwinkels. Verder acht de Commissie door klager voldoende aannemelijk gemaakt dat kortingen van bedrijven via de Seniorenvoordeelpas regelmatig overeenkomen met kortingen die door deze bedrijven via andere kanalen (direct dan wel indirect) worden aangeboden. Dat laatstgenoemde kortingen wellicht kortere tijd gelden dan de kortingen die met de Seniorenvoordeel-pas kunnen worden verkregen, rechtvaardigt niet de aanduiding “exclusieve ledenkorting”. Op grond van het voorgaande gaat de uiting “Exclusieve ledenkorting bij 250 Nederlandse webwinkels” gepaard met onjuiste informatie en is deze voor de gemiddelde consument onduidelijk ten aanzien van de voordelen van de Seniorenvoordeelpas als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.