RB 3094

Evaluatie Reclamecode Social Media van start

De Reclamecode Social Media uit 2014 geeft regels en handvatten (zoals het gebruik van #spon en #adv) voor herkenbaarheid van reclame via alle social media, waaronder Facebook, Instagram en YouTube. Eind vorig jaar is de evaluatie van deze reclamecode van start gegaan. Aan de hand van een vragenlijst die is gestuurd aan de achterban van o.a. DDMA, BVA en MMA is onderzocht in hoeverre de huidige code wordt toegepast en aansluit bij de praktijk.

Aan de hand van de resultaten van dit vooronderzoek zal een nieuwe versie van de code worden geschreven, die in een speciale werkgroep van praktijkdeskundigen zal worden besproken. De algemene hoofdregel die al sinds jaar en dag in de Nederlandse Reclame Code staat, namelijk dat reclame altijd duidelijk herkenbaar moet zijn, ongeacht welk platform wordt gebruikt, is daarbij leidend.

Partijen als YouTubers en Multichannel Network (MCNs) zijn ook uitgenodigd om mee te denken over de actualisering van de reclamecode. De Social Code: YouTube waarin een groep YouTubers voorbeelden heeft uitgewerkt van hoe je duidelijk kunt maken dat sprake is van reclame, zal ook worden besproken in het kader van de evaluatie van de Reclamecode Social Media.

Uiteraard is overige input vanuit de praktijk altijd welkom. Stuur uw ervaring met de Reclamecode Social Media, ideeën en feedback naar communicatie@reclamecode.nl