RB 3169

Etikettering Nutrilon 1 "Verkleint de kans op koemelkallergie" niet misleidend

Voorz. 28 juni 2018, RB 3169, dossiernr. 2018/00432 (Nutricia Nutrilon 1) Misleiding. Directe Voorzitters Afwijzing. Het betreft de verpakking van Nutricia Nutrilon 1 voor zover op de voorzijde staat: "Verkleint de kans op koemelkallergie".
De klacht: Op de verpakking staat dat het product de kans op koemelkallergie verkleint. Klaagster vreest dat sommige ouders ten onrechte zullen menen dat deze voeding beter is dan borstvoeding. Op de verpakking staat weliswaar op de achterzijde dat borstvoeding de beste voeding is, maar klaagster acht de uiting toch misleidend omdat veel mensen deze informatie volgens haar niet lezen en omdat niet specifiek wordt vermeld dat de kans op koemelkallergie wordt verkleind ten opzichte van andere kunstvoeding in plaats van borstvoeding.

 

Het oordeel van de voorzitter
1)  De klacht is gericht tegen de claim "Verkleint de kans op koemelkallergie" op de verpakking van Nutrilon 1. De voorzitter oordeelt, in navolging van de Keuringsraad KOAG/KAG, dat het om een voor volledige zuigelingenvoeding toegestane gezondheidsclaim gaat (vgl. artikel 6.2.7 Reclamecode Zuigelingenvoeding). Het betreft de claim 'vermindert risico op allergie voor melkeiwitten’, waarbij begrippen mogen worden gebruikt die wijzen op gereduceerde antigene of gereduceerde allergene eigenschappen. De door adverteerder gebruikte formulering "verkleint de kans op koemelkallergie" voldoet aan de voorwaarden van deze claim. De claim mag dus op het etiket worden vermeld.

2)  Klaagster stelt dat de claim misleidend kan zijn, omdat ouders ten onrechte zouden kunnen menen dat Nutrilon 1 beter is dan borstvoeding. Bij de vraag of de etikettering misleidend is, volgt uit de rechtspraak dat moet worden uitgegaan van de vermoedelijke verwachting van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument (HvJ EG 16 juli 1998, 347). En voorts dat deze gemiddelde consument, wiens beslissing tot aankoop wordt bepaald door de samenstelling van een product, eerst de lijst van ingrediënten leest (HvJ EG 26 oktober 1995, C-51/94). Daarbij acht de voorzitter het aannemelijk dat deze consument bij volledige zuigelingenvoeding ook zal letten op de overige informatie op het etiket, waarbij het hem niet zal ontgaan dat onder het kopje "Belangrijk" informatie staat waarvan hij kennis dient te nemen. Hier staat de mededeling dat borstvoeding de beste voeding is, zoals vereist op grond van artikel 6.2.1 Reclamecode Zuigelingenvoeding. Tot slot oordeelt de voorzitter dat het niet voor de hand ligt te veronderstellen dat de tekst "Verkleint de kans op koemelkallergie" op het etiket specifiek een vergelijking met borstvoeding betreft. Naar het oordeel van de voorzitter is voor de gemiddelde consument duidelijk dat deze vermelding dient ter onderscheiding van andere volledige zuigelingenvoeding die men in de winkel kan kopen. Toevoeging van een tekst die inhoudt dat de claim uitsluitend geldt ten opzichte van andere volledige zuigelingenvoeding producten die men in de winkel kan kopen, is daarom overbodig. Op grond van het voorgaande beslist de voorzitter volgt.