RB 3098

Emté dient er zorg voor te dragen dat een specifieke product uit aanbieding daadwerkelijk beschikbaar is

Vz. RCC 21 december 2017, RB 3098; Dossiernr. 2017/00813 (Emté vaatwastabletten) Voorzitterstoewijzing. Het betreft een uiting in een reclamefolder van Emté, voor zover daarin “Dreft platinum all in one” lemon of original vaatwastabletten (verpakking 10 stuks) worden aangeboden voor € 1,. Bovenaan de pagina staat: “Aanbiedingen alleen geldig op donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 november.” De klacht Op het moment dat de winkel ’s ochtends open ging op 9 november 2017, was het product niet verkrijgbaar en werd hem verteld dat het ook niet meer zou binnenkomen. Klager heeft geen tegoedbon ontvangen omdat het een “tijdelijke aanbieding” zou betreffen.

1) De voorzitter begrijpt de klacht aldus dat klager de uiting waarin “Dreft platinum all in one” vaatwastabletten worden aangeboden voor € 1,- misleidend vindt, omdat hij heeft ervaren dat dit product op de eerste dag van de actie, bij opening van de winkel, niet verkrijgbaar was.

2) Indien een adverteerder een bijzonder aanbod doet, dient zij ervoor zorg te dragen dat er een – in verhouding tot dat aanbod en de daarvoor gevoerde reclame – redelijke voorraad goederen aanwezig is. Het aangeboden product moet in ieder geval aan het begin van de actie in een zekere mate verkrijgbaar zijn. Bovendien moet de consument, indien tevoren niet duidelijk is of er voldoende voorraad is om aan de vraag te voldoen, in de reclame-uiting worden gewezen op de mogelijk beperkte beschikbaarheid van het aangeboden product.

3) In het onderhavige geval is het product überhaupt niet beschikbaar geweest. Nu in de uiting geen enkel voorbehoud wordt gemaakt met betrekking tot de beschikbaarheid, hoefde klager er geen rekening mee te houden dat dit artikel niet verkrijgbaar zou zijn.  

4) Gelet op het voorgaande is in de uiting geen duidelijke informatie verstrekt over de beschikbaarheid van het aangeboden product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de uiting de gemiddelde consument er bovendien toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de voorzitter de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

5) Dat Emté, zo begrijpt de voorzitter, zich beroept op overmacht maakt deze beslissing niet anders, nu het voor de consument geen verschil maakt wat de reden is van het feit dat de aanbieding niet beschikbaar is. Dat Emté een alternatief product heeft aangeboden maakt de beslissing evenmin anders, omdat het op de weg van Emté ligt om wanneer er actie gevoerd wordt voor een bepaald product, er zorg voor te dragen dat dit specifieke product van de aanbieding ook daadwerkelijk beschikbaar is, en wanneer daar onzekerheid over kan bestaan, het publiek hierover in de uiting te informeren.

Daarom wordt als volgt beslist.

De beslissing van de voorzitter De voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Hij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.