RB 3598

E-mail met prijs ex btw is toegestaan

RCC CvB 22 december 2021, RB 3598; dossiernr: 2021/00297 (SMS/internet diensten) De klacht is gericht tegen een e-mail die is verzonden aan info@[naam]-pages.nl. Er wordt een uitnodiging tot registratie van een domeinnaam gedaan en een bijbehorende prijs genoemd. Deze prijs is genoemd exclusief btw en de klacht van de appellant richt zich ertegen dat de e-mail is verzonden naar een consument en de prijs daarom inclusief btw had moeten worden genoemd. De e-mail was gezien zijn inhoud specifiek bedoeld voor de onderneming. Het gaat om een zakelijk bedoelde mail verzonden naar een ‘@info’ adres. De onderneming was volgens appellant beëindigd en uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het kan echter niet worden vastgesteld dat de onderneming niet meer bestond op het moment van verzenden van de e-mail, want er blijkt geen datum van beëindiging of uitschrijving uit de overgelegde stukken van appellant. Nu ervan uitgegaan kan worden dat het gaat om een uitnodiging tot aankoop met een zakelijk karakter, mag de prijs wel exclusief btw worden genoemd. Dit omdat de bepalingen van NRC die extra eisen stellen aan uitnodigingen tot aankoop in verband met overeenkomsten op afstand, zijn bedoeld om consumenten te beschermen. Het college bevestigt dan ook de bestreden beslissing.

De e-mail was door zijn inhoud bovendien specifiek voor de onderneming bedoeld, nu het een aanbod betrof voor een extra e-mailadres dat een variant vormt op de naam van de desbetreffende onderneming.