RB 3359

Duurzaamheidsclaim snackbar misleidend

SRC 4 juli 2019; RB 3359; 2019/00209 (Misleidende duurzaamheidsclaim) ​Tegen snackbar Kwalitaria is een klacht ingediend bij Stichting Reclame Code. De klacht richt zich op een YouTube-video getiteld “Kwalitaria 4.0: op weg naar 100% duurzaamheid”. In de video wordt meerdere malen een bord getoond waarop staat: “Op weg naar 100% duurzaamheid. Daar waar mogelijk gebruiken we Beter Leven keurmerk vlees, Plofkipvrije kipproducten, minder zout, minder suiker, minder vetten en méér groenten.”

De claim “Op weg naar 100% duurzaamheid” zou te absoluut zijn, omdat deze in de nabije toekomst niet kan worden waargemaakt. De klacht is gegrond verklaard. De claim wordt namelijk onvoldoende waargemaakt. Het College van Beroep komt niet tot een andere lezing. Geoordeeld wordt dat de ambitie te vrijblijvend is om in dit geval de claim van 100% duurzaamheid te kunnen rechtvaardigen. Er wordt een te positief beeld geschetst, waardoor de gemiddelde consument kan worden verleid tot het doen van een transactie die hij anders niet had gedaan. 

4. Kwalitaria stelt dat zij met deze woorden tot uitdrukking wil brengen dat zij een doel nastreeft door ‘stapjes te maken’, en dat niet zeker is of dit doel ooit wordt bereikt. Deze ambitie acht het College te vrijblijvend om in dit geval de 100% duurzaamheidsclaim te kunnen rechtvaardigen. De woorden ‘100% duurzaamheid’ in combinatie met de woorden ‘op weg naar’ en de invulling op het bord veronderstellen immers een binnen niet al te lange tijd te behalen eindresultaat (100%), te weten een assortiment dat volledig ‘duurzaam’ is. Kwalitaria stelt zelf dat niet ervan kan worden uitgegaan dat dit ooit wordt gehaald. Nu de 100% duurzaamheidsclaim daardoor een te positief beeld geeft van de op dit moment door Kwalitaria geboekte en nog te boeken resultaten op het gebied van duurzaamheid, kan de gemiddelde consument ertoe worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. Dit oordeel impliceert dat de grieven geen doel treffen. Het College komt dus, evenals de Commissie, tot het oordeel dat de bestreden uiting in strijd is met artikel 7 NRC.