RB 2986

Doorzichtige verpakking Bunch-o-Balloons zorgt voor duidelijkheid over inhoud

Bunch-o-Balloons

RCC 18 september 2017, RB 2985; dossiernr. 2017/00592 (Bunch-o-Balloons). Afwijzing. Verpakking en etikkering. Het betreft de verpakking van ‘Bunch-o-Balloons’ waterballonnen. De klacht: op de verpakking staat – tussen veel andere informatie – “100 ballonnen in 60 seconden” en “3 bundels”. Op basis van deze mededelingen verwachtte klager dat een verpakking drie bundels van elk 100 ballonnen bevatte, waarbij het 60 seconden duurt om één bundel te vullen. Bij opening van de verpakking bleek deze echter drie bundels van elk 35 ballonnen te bevatten, dus in totaal 105 ballonnen. Klager vindt het misleidend dat op de verpakking niet de werkelijke inhoud wordt vermeld.

Het oordeel van de Commissie
De Commissie is van oordeel dat de verpakking van Bunch-o-Balloons voldoende duidelijk maakt dat het product bestaat uit in totaal (ongeveer) 100 waterballonnen verdeeld over drie bundels. De mededelingen “100 in 60 seconden” en “3 bundels” (waarachter staat: “meegeleverd”) staan niet direct bij elkaar, waardoor het niet voor de hand ligt te concluderen dat de inhoud uit 300 ballonnen bestaat. Het getal 300 komt op de verpakking niet voor. Op de achterzijde staat daarentegen uitdrukkelijk: “3 bundels meegeleverd. 100 waterballonnen in totaal”. Bovendien is door de gedeeltelijk doorzichtige verpakking zichtbaar dat zich daarin ballonnen van drie verschillende kleuren bevinden, per kleur gebundeld. Voor zover al de indruk zou zijn ontstaan dat de verpakking drie bundels van elk 100 ballonnen bevat, is door de verpakking heen gemakkelijk te zien dat dit niet juist is.