RB 3358

Desinformatie en de democratische rechtsstaat

Op 2 december wordt in Utrecht een paneldiscussie gehouden over 'Desinformatie en de democratische rechtsstaat' geleid door prof. dr. Madeleine de Cock Buning van de Universiteit Utrecht. Wetenschappers, wetgevers en professionals uit de praktijk gaan in discussie.
Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer: vertrouwen in de media en journalistiek, hate speech, content moderatie en vrije meningsuiting en het vertrouwen in de rechtsstaat. Deelname is open voor iedereen en gratis. Wel graag even aanmelden via deze link.

Sprekers zijn onder meer:

Dr. Juliano Cappi NIC.br Brazil
Prof. Jerfi Uzman, Universiteit Utrecht
Drs. Pieter van Koetsveld, Ministerie van OCW
Drs. Edo Haveman, Facebook
Dr. Stefan Kulk, Universiteit Utrecht