RB 3030

"De beste e-bike is een Stella" is niet misleidend, want een overdrijving met een subjectief karakter

RCC 25 oktober 2017, RB 3030; dossiernr. 2017/00645 (Stella Fietsen). Afwijzing. Het betreft de televisiecommercial van Stella Fietsen, waarin Anita Witzier het volgende zegt: “Hoge kwaliteit elektrische fietsen van Hollandse bodem. Altijd een goeie prijs. E-bike testcenters in heel Nederland én bezorging op maat aan huis. De beste e-bike is een Stella.” Ondertussen wordt op de achtergrond, op de melodie van ‘de Bostella’, gezongen: “De beste e-bike is een Stella”. De klacht: de slogan “De beste e-bike is een Stella” is in strijd met de waarheid. Stella Fietsen kan dit niet bewijzen en heeft dit nooit bewezen. Daarom is er volgens klager sprake van misleiding.

Het oordeel van de Commissie

1. Klager vindt de gezongen en door Anita Witzier uitgesproken mededeling “de beste e-bike is een Stella” misleidend omdat er volgens hem geen bewijs is voor de juistheid van deze bewering.

2. De Commissie stelt voorop dat het feit dat de bestreden zinsnede door Anita Witzier wordt uitgesproken niet betekent dat geen sprake is van reclame waarvoor Stella Fietsen verantwoordelijk moet worden gehouden.

3. De klacht kan echter niet slagen. De mededeling “de beste e-bike is een Stella” wordt in de commercial niet gespecificeerd of toegelicht op een wijze die suggereert dat Stella Fietsen haar e-bike(s) in het kader van een vergelijking met (producten van) concurrenten en/of op basis van een testuitslag “de beste e-bike” zou mogen noemen. Er wordt ook niet verwezen naar concurrenten, hun e-bike(s) of een test. “De beste e-bike is een Stella” moet naar het oordeel van de Commissie worden gezien als een losse, op zichzelf staande mededeling die het karakter heeft van een kernachtige leus. Hierbij is voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk dat deze leus niet letterlijk is bedoeld, maar dat sprake is van overdrijving met een subjectief karakter. Gelet op deze herkenbare overdrijving acht de Commissie de commercial niet misleidend in de door klager bedoelde zin.

De beslissing: de Commissie wijst de klacht af.