RB 3139

Coolblue mag niet adverteren met "Gratis kaartupdates levenslang" voor navigatiesysteem

RCC 26 april 2018, RB 3139; Dossiernr. 2018/00118 (Coolblue) Aanbeveling (Misleiding). De uiting betreft de mededeling “Gratis kaartupdates Levenslang” bij de aanbieding van het navigatiesysteem TomTom Via 52 West-Europa op de website van Coolblue, welke aanbieding staat onder “Coolblue’s keuze voor een navigatiesysteem met verkeersinformatie”. Klaagster stelt, samengevat, dat zij op basis van de tekst op de website van Coolblue mocht verwachten dat zij bij aankoop van het TomTom navigatiesysteem levenslang gratis kaartupdates voor dit systeem zou ontvangen, waarbij ‘levenslang’ in het geval van een navigatiesysteem minimaal drie jaar is. Op de website van TomTom staat echter dat TomTom onder “lifetime” verstaat: “de nuttige levensduur van het navigatiesysteem: de periode waarin TomTom ondersteuning voor het navigatiesysteem biedt in de vorm van software-updates” etc. Een medewerker van Coolblue heeft in dit verband desgevraagd aan klaagster meegedeeld dat kaartupdates voor een navigatiesysteem mogelijk al binnen een of twee jaar niet meer te krijgen zijn, als het systeem volgens de fabrikant op dat moment niet meer courant is. De mededeling “levenslang” gratis kaartupdates op de website van Coolblue is volgens klaagster dan ook in tegenspraak met de mogelijkheid dat de kaartupdates wellicht, afhankelijk van de fabrikant, maar een jaar beschikbaar zijn.

Het oordeel van de Commissie

2. Gelet op de klacht moet worden beoordeeld of de mededeling “Gratis kaartupdates Levenslang” bij de aanbieding van een TomTom navigatiesysteem op de website van Coolblue bij de gemiddelde consument verkeerde verwachtingen wekt en om die reden misleidend is.

3. Gebleken is dat ‘levenslang’ gratis kaartupdates betekent dat gratis kaartupdates worden ontvangen voor de levensduur van het navigatiesysteem, waarbij met ‘levensduur’ wordt gedoeld op de periode dat de fabrikant het navigatiesysteem ondersteunt. Dat ‘levenslang gratis kaartupdates’ niet betekent dat updates worden ontvangen gedurende de levensduur van het navigatieapparaat (de hardware), maar zolang het navigatiesysteem (de software) door de fabrikant wordt ondersteund, is geen betekenis die zonder meer bekend mag worden verondersteld bij de gemiddelde consument. Dat onderscheid wordt in de uiting onvoldoende duidelijk gemaakt. Dit klemt des te meer nu in onderhavige zaak is gebleken dat de periode van ondersteuning van het navigatiesysteem – en daarmee de duur van levenslange gratis kaartupdates – in de praktijk beperkt kan zijn tot een jaar na aanschaf van het navigatiesysteem.

4. Het voorgaande leidt tot het oordeel dat de mededeling “Gratis kaartupdates Levenslang” voor de gemiddelde consument onduidelijk is ten aanzien van de voordelen van het aangeboden product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Omdat de Commissie verder van oordeel is dat gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.