RB 3533

Consument mocht stapelvoordelen verwachten

CvB RCC 29 juni 2021, RB 3533; 2021/00117 (Klager tegen Postcodeloterij) De klacht is gericht tegen een actie van de Postcodeloterij. Bij deze actie konden zeven vakjes worden opengekrast. Bij drie goede vakjes krijgt de deelnemer gegarandeerd €10,-, bij vijf goede vakjes maakt de deelnemer kans op €50.000,-. Klager had vijf goede vakjes opengekrast en ging er daarbij vanuit dat hij €10,- zou ontvangen. Kern van het geschil betreft de vraag of de gemiddelde consument ook zal begrijpen dat hij uitsluitend bij het krassen van drie cheques € 10,- ontvangt. Ondanks het woord 'of' mag de gemiddelde consument volgens het College uitgaan van een stapeling van voordelen. Het College houdt de beslissing van de Commissie in stand en acht de klacht van klager gegrond. 

3. Het College oordeelt dat het hoogst ongebruikelijk moet worden geacht dat men bij drie cheques een geldbedrag ontvangt en dat men bij vijf cheques uitsluitend kans maakt op een prijs, zodat ook een reële kans bestaat dat men dan helemaal niets ontvangt. Het past niet in het verwachtingspatroon van de gemiddelde consument dat men bij het krassen van vijf cheques slechter af kan zijn dan bij het krassen van drie cheques. Deze consument zal, zoals de Commissie heeft geoordeeld, uitgaan van een stapeling van voordelen naarmate meer cheques worden gekrast. Daaraan draagt bij dat in de uiting wordt gezegd dat men “gegarandeerd” € 10,- ontvangt. De verwachting dat sprake is van een stapeling van voordelen werkt vervolgens door in de perceptie waarmee de gemiddelde consument de uiting ziet en uitlegt. Daarbij merkt het College op dat bij de afweging om mee te spelen ook irrationele gedachten, emoties en gewoonten doorgaans een belangrijke rol spelen (vgl. HR 30 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015;178). Hierdoor zal de gemiddelde consument het subtiele onderscheid dat in de uiting wordt gemaakt tussen het krassen van drie of vijf cheques ontgaan. Het verschil in ‘kanalen’ die men bij drie of vijf cheques dient te volgen (telefonisch respectievelijk via internet) maakt dit verschil evenmin duidelijk. Als gevolg van het voorgaande zal de gemiddelde consument de uiting vermoedelijk zo opvatten dat men bij het krassen van vijf cheques beter af is dan bij het krassen van drie cheques, dat wil zeggen € 10,- ontvangt én tevens kans maakt op een prijs van € 50.000,-.