RB 3115

Brief is gericht op diëtisten met bovengemiddelde kennis over lactose intolerantie

RCC 5 maart 2018, RB 3115; dossiernr. 2018/00094 (holland jersey) Afwijzing klacht. Het betreft een vensterenvelop met een aan klaagster geadresseerde bijbehorende brief. Op de vensterenvelop staat het logo van adverteerder afgebeeld: een koe met daaromheen de tekst “HOLLAND JERSEY, PREMIUM QUALITY DAIRY”. Onder het venster staat: “LAST VAN KOEMELKALLERGIE OF LACTOSE INTOLERANTIE VAN MELK?” :

Beste Diëtiste,

Wij zijn een Nederlandse zuivel startup en maken zuivel van 100% A2 Jersey melk. De Jersey koe is een ander soort koe dan de reguliere zwartbonte koe. De melk van deze kleine bruine Jersey koe heeft daarmee ook een andere samenstelling. Onze verse volle Jersey melk bevat van nature o.a. meer vet en eiwit (6%, 4.2%) dan gewone melk, maar in het bijzonder 100% A2 eiwit.(...)

Klacht. Klaagster maakt bezwaar tegen de uiting omdat daarin ten onrechte de indruk wordt gewekt dat de melk van adverteerder geschikt is voor mensen met een lactose-intolerantie. Alle melk bevat lactose, dus ook deze, aldus klaagster. Mensen met een lactose-intolerantie kunnen ziek worden van de melk, aldus klaagster.

Beoordeling

2. De uiting is geadresseerd aan (de onderneming van) klaagster, die diëtiste is. Uit de aanhef van de brief (“Beste Diëtiste”) en uit het verweer kan worden afgeleid dat de uiting gericht is op, en enkel verstuurd is aan diëtisten, die door hun beroep deskundig worden geacht op het gebied van koemelkallergie en lactose-intolerantie. De Commissie betrekt in haar beoordeling dat diëtisten de informatie op de envelop en in de brief met in ieder geval bovengemiddelde kennis van dit onderwerp zullen lezen. Beoordeeld dient te worden of de uiting misleidend is voor het gemiddelde lid van deze doelgroep.   

3. Op de envelop staat: “Last van koemelkallergie of lactose intolerantie van melk?”  Hiermee wordt de geadresseerde naar het oordeel van de Commissie uitgenodigd om de brief te openen en meer informatie te vinden over wat deze melk kan betekenen voor mensen met een koemelkallergie of lactose-intolerantie voor melk. De gemiddelde diëtist(e) zal deze zin niet zo opvatten dat hiermee de absolute bewering wordt gedaan dat Jersey melk (in tegenstelling tot andere melk) geschikt is voor mensen met een koemelkallergie of lactose-intolerantie voor melk. De bijbehorende brief heeft naar het oordeel van de Commissie de voornaamste boodschap om diëtisten te wijzen op het feit dat de betreffende melk 100% A2 eiwit bevat (“Maar wij willen wel graag bij je onder de aandacht brengen dat onze volle en halfvolle Jersey melk in ieder geval 100% A2 eiwit bevat.”). Dat melk met 100% A2 eiwit voordelen kan bieden, en dat mensen met een lactose-intolerantie mogelijk minder problemen ondervinden bij gebruik van zuivel met uitsluitend A2 eiwit onderbouwt adverteerder met de verwijzing naar een onderzoek (“Over A2 eiwit is recent weer een onderzoek gepubliceerd dat aantoont dat er een relatie is tussen lactose-intolerantie en eiwit. […]. Z.o.z. voor het artikel en hierbij vind je een link naar de publicatie van het onderzoek: […]). Adverteerder biedt de diëtisten ten slotte de mogelijkheid de melk te proberen en hoopt dat de diëtisten hun ervaringen met adverteerder zullen delen.

4. Gelet op het bovenstaande is de Commissie van oordeel dat geen sprake is van (stellige) beweringen waaruit diëtisten kunnen concluderen dat de melk sowieso geschikt is voor mensen met een koemelkallergie of lactose-intolerantie voor melk, en wordt als volgt beslist.