RB
DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op donderdag 28 februari 2019
RB 3285
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) ||
12 feb 2019
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 12 feb 2019, RB 3285; 2018/00733 (Bibliotheek op school), https://www.reclameboek.nl/artikelen/brief-aan-ouders-is-geoorloofd-nu-er-geen-aanprijzing-wordt-gedaan

Uitspraak ingezonden door Jeroen Lubbers van Dirkzwager.

Brief aan ouders is geoorloofd nu er geen aanprijzing wordt gedaan

RCC 12 februari 2019, RB 3285; dossiernr. 2018/00733 (Bibliotheek op school). Bevestiging voorzittersafwijzing. De bestreden uiting betreft een geadresseerde brief van de bibliotheek waarin onder meer staat:  "Uit onze gegevens blijkt dat uw kind op dit moment geen gebruik maakt van dit bibliotheekabonnement. Wilt u wel gebruik maken van het abonnement in onze bibliotheken dan kunt u gratis een pas aanvragen bij een van onze bibliotheken. Uw kind kan dan meteen een stapel leuke boeken mee naar huis nemen. Wilt u geen gebruik meer maken van het bibliotheekabonnement buiten de ‘Bibliotheek op school’, dan hoeft u niks te doen. Na 2 maanden wordt uw kind afgemeld voor dit bibliotheekabonnement."

De klacht wordt als volgt samengevat. In de brief wordt de suggestie gewekt dat de bibliotheek en klagers kind een overeenkomst zijn aangegaan, die binnenkort eindigt of verlengd moet worden. Volgens klager is er geen klantrelatie, zijn de persoonsgegevens niet verkregen uit hoofde van een overeenkomst of na verkoop van een product of dienst. Klagers dochter heeft begin 2018 “ongevraagd” van de juf in de klas een pas van de bibliotheek gekregen. Klager heeft de bibliotheek er toen op gewezen dat er nooit een overeenkomst tot stand is gekomen, en de persoonsgegevens van zijn kind onrechtmatig verkregen en verwerkt zijn. Uit de brief die hij nu ontving (de onderhavige uiting) blijkt dat er nog steeds persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt: er is geprofileerd en gekeken naar het gebruik van de pas en ook voor de verzending van deze brief zijn onrechtmatig persoonsgegevens verwerkt. De brief, die aanspoort tot verlengen of opnieuw afsluiten van het abonnement is direct mail, aldus klager. Klager en zijn dochter staan ingeschreven bij Postfilter. Volgens klager handelt de bibliotheek in strijd met de volgende artikelen: Artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) wegens strijd met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), artikelen 8 en 14 NRC; Artikel 7 Code brievenbusreclame (CBR); Artikelen 5.2 en 6.2 Code Postfilter; Artikel 2 lid 1 onder cen de artikelen 9, 12 lid 1 en lid 2 van de Kinder- en Jeugdreclamecode. Klager verwijst ten slotte in zijn klacht op de beslissing van de Commissie in dossier 2016/00160, waarin de bibliotheek een aanbeveling heeft gekregen.   

Dat zoals klager heeft gesteld en verweerder heeft bevestigd, de brief niet door verweerder had mogen worden gestuurd – het was immers de school die de mogelijkheid bood – maakt de inhoud van de brief niet anders. In de brief wordt uitgelegd wat er gebeurt als een leerling geen gebruik maakt van de geboden mogelijkheid, te weten dat die mogelijkheid op een gegeven moment ophoudt. Gaat een leerling wel boeken lenen, dan kan dat tot zijn of haar achttiende jaar. De inhoud van de brief betreft niet het aanprijzen van nieuwe diensten van de bibliotheek, nu op een voor de leerlingen reeds bestaande faciliteit (de mogelijkheid om boeken te lenen en te lezen) wordt gewezen en kan dan ook niet als reclame worden beschouwd. De Commissie kan daarom niet over de klacht oordelen. De Commissie bevestigt de beslissing van de voorzitter tot afwijzing van de klacht.