RB 3165

'Brew craft beer in 3,5 hrs.' is misleiding door achterwege laten gistingsproces

RCC 28 juni 2018, RB 3165, dossiernr. 2018/00392 (MiniBrew) Misleiding. Aanbeveling. Het betreft een video van adverteerder op Facebook. In de video van 44 seconden is te zien hoe men met behulp van de “MiniBrew” het bier bereidt. Aan het einde van het filmpje is te zien hoe het bier gedronken wordt bij een etentje. Met de volgende tekst beeldvullend: TO BREW CRAFT BEER IN 3.5 HRS!
De klacht: Klager vindt de uiting misleidend omdat daarin naar zijn mening de suggestie wordt gewekt dat wanneer men het ‘thuisbrouwpakket’ en de ingrediënten heeft, men met de MiniBrew in 3,5 uur zijn of haar eigen bier kan brouwen en het daarna meteen kan drinken. Volgens klager duurt het in werkelijkheid dan nog tussen de 5 dagen en 3 weken voordat het bier gedronken kan worden, omdat het bier na de bereiding nog moet gisten.

Het oordeel van de Commissie

In de uiting wordt getoond hoe men met de Minibrew bier kan bereiden, door onder meer ingrediënten te bestellen, te mengen en te wachten. Dit wordt ondersteund door de teksten “brew your own beer”, “a kit arrives with everything you need to brew craft beer in 3.5 hrs!” en “just follow the directions on the app and get a phone notification when your beer is ready.” Deze mededelingen wekken in onderling verband en samenhang de indruk dat het bier in 3,5 uur gereed is. Aan deze suggestie draagt bij dat vervolgens in de uiting getoond wordt hoe men aan tafel, bij een etentje met vrienden, het bier uit het bij de Minibrew behorende vaatje tapt en opdrinkt. In de uiting wordt op geen enkele manier verwezen naar het gistingsproces, en het gevolg daarvan: dat men pas na minimaal een aantal dagen (of soms kennelijk zelfs maanden) het bier kan drinken. Nu deze informatie achterwege blijft, wordt de gemiddelde consument op het verkeerde been gezet. Hij of zij zal door de uiting verwachten dat men ’s avonds het bier kan drinken dat eerder op die dag met de Minibrew bereid is.  

Het verweer van adverteerder dat er op de website duidelijk wordt vermeld dat het gistingsproces tijd in beslag neemt, treft geen doel, omdat de informatie over het tijdrovende gistingsproces zodanig essentieel is, dat deze direct in de uiting dient te zijn opgenomen en niet pas op de website. Evenmin kunnen de verschillende stappen in het bierbrouwproces als algemeen bekend worden verondersteld (zoals adverteerder lijkt te betogen), hetgeen ook geldt voor het boek van John Palmer en John Palmer zelf.

Blijkens het voorgaande is sprake van het verborgen houden van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.