RB 2377

De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

Boetes overtredingen Warenwet omhoog naar € 810.000

Warenwet, Kamerstukken II 2014-2015, 33 775, nr. 19
De boetes voor overtredingen van de Warenwet gaan omhoog van een maximum van € 4.500 naar maximaal € 810.000. Foodwatch:  "Het initiële voorstel tot wijziging van de Warenwet van minister Schippers bevatte een voorstel voor de verhoging van de boetes voor overtredingen van de Warenwet tot € 81.000. Dankzij een wetswijziging die werd ingediend door PvdA-Kamerlid Sjoera Dikkers werd een verhoging tot het tienvoudige daarvan mogelijk gemaakt: 810.000 euro.

Wat vindt foodwatch?
Foodwatch wil dat de overheid er alles aan doet om fraude in de voedselsector te voorkomen en daarmee jouw gezondheid en recht op informatie beschermt. Ook kan op die manier het beschadigde consumentenvertrouwen hersteld worden. Daarom pleiten we al jaren voor meer transparantie, ketenverantwoordelijkheid, betere handhaving en hogere boetes en straffen. Op die laatste eis zijn nu stappen gezet. Ook zijn er afgelopen jaar ambities geformuleerd voor een hardere aanpak van voedselfraude op Europees niveau.

Het verhogen van de boetes is volgens foodwatch een stap in de goeie richting, maar de vele schandalen die de afgelopen jaren aan het licht zijn gekomen illustreren dat voedselfraude een grootschalig probleem betreft. Om risico’s voor de volksgezondheid uit te kunnen sluiten is foodwatch dan ook van mening dat het tijd is om van een reactief systeem naar een preventief systeem van fraudebestrijding om te schakelen."

Lees hier het bericht van Foodwatch.