RB 3364

Boete voor verwijderen bewijsmateriaal tijdens inval ACM

ACM 10 december 2019, RB 3364; ACM/19/035612 (Verwijderen bewijsmateriaal) De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft aan een bedrijf een boete opgelegd omdat ze een onderzoek van de ACM heeft belemmerd. Medewerkers van het bedrijf dat wordt onderzocht voor het maken van concurrentievervalsende afspraken, hebben WhatsApp groepen verlaten en chats gewist tijdens een inval van de ACM. Dat is verboden.

34. Door de handelswijze van medewerkers van de Onderneming heeft de ACM niet kunnen beoordelen of de desbetreffende gegevens relevant waren voor haar onderzoek en is er mogelijk bewijs vernietigd. Hiermee hebben de medewerkers van de Onderneming het onderzoek van de ACM naar een mogelijke overtreding van de mededingingsregels belemmerd, hetgeen op zichzelf reeds ernstig is.’


35. Dat de ACM, zoals door de Onderneming aangegeven, op andere wijze alsnog over de gegevens zou kunnen beschikken is hierbij niet van belang.

Conclusie

36. Gelet op het voorgaande heeft de Onderneming de medewerkingsplicht van artikel 5:20, eerste lid, Awb geschonden.