RB 558

De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

Billboardreclame Suit Supply toegestaan

De drie nieuwe “Shameless” reclamecampagnes van Suit Supply zijn niet in strijd met de goede smaak, het fatsoen, en/of de goede zeden, zo besliste de RCC (Reclame Code Commissie) vorige week. Volgens vaste rechtspraak van de RCC is het oordeel of een reclame in strijd is met die specifieke grondslagen een subjectief gegeven. Daarom stelt zij zich (nogmaals) terughoudend op. Hoewel de RCC zicht bewust is van de seksuele getintheid van de campagne, blijft de commissie van mening dat “de verwijzing  naar seksualiteit in geen van de drie uitingen van dien aard is, dat de grenzen van de goede smaak, het fatsoen of de goede zeden worden overschreden. Voor zover de klacht luidt dat de uitingen vrouwonvriendelijk zijn, overweegt de Commissie dat de wijze waarop de man en de vrouw in de verschillende uitingen zijn afgebeeld, niet getuigt van gebrek aan respect jegens de vrouw."

Voor het persbericht, kijk hier.