RB 3201

Big Mac "Peace&Love" reclame geen verband dierenwelzijn

RCC 6 september 2018, RB 3201; dossiernr. 2018/00634 (50 years Big Mac) Misleiding. Afwijzing. De uiting betreft een billboardposter van McDonald's waarop de gestileerde afbeelding van een "Big Mac" is te zien. Op de plaats waar zich normaal het vlees bevindt, staat in bruine letters: "Peace&Love" en "Like&Share". Onderaan de uiting staat: "50 years Big Mac". De klacht: Klaagster maakt bezwaar tegen de woorden "Peace&Love" als onderdeel van de afgebeelde Big Mac. Dit past niet bij het leven dat de door adverteerder gebruikte dieren hebben gehad en de wijze waarop deze dieren worden gedood.

Klaagster maakt tegen de hierboven omschreven reclame-uiting bezwaar omdat daarin in bruine letters staat: "Peace&Love". De reclame-uiting dient echter in zijn geheel te worden bekeken. Dan blijkt dat het om een aanprijzing gaat in het kader van "50 years Big Mac", alsook dat in de uiting in dezelfde bruine letters staat: "Like&Share". Als geheel genomen kan naar het oordeel van de voorzitter niet worden gezegd dat de woorden "Peace&Love" verwijzen naar de leefomstandigheden van de dieren die voor de hamburgers worden geslacht. Dit ligt ook niet voor de hand. De gemiddelde consument zal de uiting daarom vermoedelijk niet in deze zin opvatten dat adverteerder claimt dat haar vlees aan bepaalde maatstaven met betrekking tot dierenwelzijn voldoet, zodat van misleiding over dit aspect geen sprake kan zijn. Dat klaagster kennelijk negatieve associaties heeft bij het door adverteerder gebruikte vlees en zij het blijkens de klacht om die reden niet 'passend' vindt dat adverteerder in bruine letters de woorden "Peace&Love" uitbeeldt, is daarnaast onvoldoende reden om de uiting ontoelaatbaar te achten. Daarom wordt beslist als volgt.