RB 3421

Bestuurder is niet aansprakelijk voor inbreuk op reclametekst

hamer CC0

Hof Den Bosch 19 mei 2020, IEF 19232; RB 3421; ECLI:NL:GHSHE:2020:1588 (Eiser tegen Local Online Marketing) Local Online Marketing (LOM) is gespecialiseerd in zoekmachinemarketing. LOM heeft met de besloten vennootschap Keukenmanagement een overeenkomst voor zoekmachinemarketing gesloten. Eiser is enig bestuurder en aandeelhouder van Keukenmanagement. Omdat Keukenmanagement haar betalingsverplichtingen niet is nagekomen, is LOM een dagvaardingsprocedure gestart. LOM heeft voorts tegen eiser een vordering ingesteld wegens inbreuk op het auteursrecht van door haar aangeleverde teksten.

In het tussenvonnis van 29 maart 2017 heeft de kantonrechter in de eerste plaats vastgesteld dat de teksten op de website van Keukenmanagement afkomstig zijn van LOM. Vervolgens is geoordeeld dat de teksten auteursrechtelijk beschermd zijn waarbij in het bijzonder is overwogen dat de teksten “origineel” zijn. LOM heeft in haar algemene voorwaarden melding gemaakt van het feit dat het auteursrecht aan haar toekomt. Volgens de kantonrechter heeft LOM echter onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit volgt dat eiser persoonlijk aansprakelijk gehouden kan worden voor een door Keukenmanagement bv gepleegde inbreuk.

Het hof deelt het oordeel van de kantonrechter dat LOM onvoldoende heeft gesteld om aansprakelijkheid van eiser aan te nemen. Voor zover LOM al tegen dit oordeel heeft willen opkomen, heeft zij niet voldoende specifiek en concreet aangevoerd waarom deze uitspraak onjuist zou zijn. Het hoger beroep wordt verworpen.

3.12 In hoger beroep heeft LOM de grondslag van haar vordering aangevuld door te stellen dat [appellant] inbreuk maakt op het auteursrecht omdat hij dit heeft gebruikt in zijn eenmanszaak. Het hof acht deze stelling onvoldoende feitelijk onderbouwd. De vordering van LOM berust bovendien op het van toepassing zijn van haar algemene voorwaarden in dier voege dat het niet geoorloofd is zonder betaling van de facturen gebruik te maken van de teksten. [appellant] heeft betwist dat deze voorwaarden door hem persoonlijk zijn aanvaard en LOM heeft niets gesteld waaruit zou kunnen blijken dat dit wel zo is. Ten slotte valt ook niet in te zien welk belang LOM bij haar vordering heeft. Zij heeft gesteld dat zij schade heeft geleden doordat Keukencentrum haar facturen onbetaald liet. Deze schade wordt echter vergoed door toekenning van de vordering I. Dit betreft de bedongen vergoeding over de gehele periode van het contract, te weten vijf jaar. Daarmee heeft LOM ook betaling ontvangen voor het gebruik van haar auteursrecht.