RB
DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op woensdag 24 mei 2023
RB 3763
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) ||
25 apr 2023
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 25 apr 2023, RB 3763; (Klager tegen Koopjedeal), https://www.reclameboek.nl/artikelen/bespaar-op-je-stookkosten-is-misleidend

'Bespaar op je stookkosten' is misleidend

RCC 25 april 2023, RB 3763; Dossiernr. 2023/00020 (Klager tegen Koopjedeal) Een klager heeft een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie (RCC) over een reclame voor een 'slimme design torenkachel' en 'slimme infrarood paneelverwarming'. In de reclame wordt gesteld dat de aankoop van deze producten leidt tot een besparing van de stookkosten. De klager acht deze bewering misleidend. Door de mededeling dat je met de geadverteerde toestellen voor elektrisch verwarmen kunt besparen op je stookkosten, wordt de indruk gewekt dat je bij gelijkblijvend comfort minder geld kwijt bent aan de kosten voor verwarming. Uit een berekening op de website van Kassa blijkt echter dat het verwarmen van een woning met elektriciteit tot driemaal duurder is dan verwarming op gas. 

Koopjedeal verweert zich door te stellen dat er wel bespaard kan worden op de stookkosten. Koopjedeal stelt dat je kunt eenvoudig je stookkosten verlagen door slechts een kleinere ruimte te verwarmen in plaats van het hele huis. Dit zou zijn bedoeld met de slogan 'Bespaar op je stookkosten!'.

De RCC oordeelt dat de mededeling misleidend is. De klacht was dat het gebruik van elektrische verwarming altijd duurder is dan verwarming op gas. Hoewel het verwarmen van een hele woning met elektriciteit over het algemeen duurder is, beweert Koopjedeal dat de gepromote kachels bedoeld zijn om een kleine ruimte te verwarmen, waardoor men kan besparen op stookkosten. Deze boodschap komt echter niet duidelijk naar voren met de gebruikte mededeling. 

De RCC acht de reclame-uitingen dan ook in strijd met artikel 7 NRC en beveelt Koopjedeal aan om niet meer op dergelijke wijze reclame te maken. 

De klacht betreft de mededeling “Bespaar op je stookkosten!” waarmee adverteerder een elektrische torenkachel en een infrarood paneelverwarming aanprijst. Klagers bezwaar komt er op neer dat deze mededeling onjuist is, omdat verwarming door middel van een toestel op elektriciteit volgens hem altijd hogere kosten mee zal brengen dan verwarming op gas.

Niet is weersproken dat het verwarmen van een gehele woning met elektriciteit in de meeste gevallen duurder zal uitvallen dan verwarming op gas. Adverteerder stelt zich op het standpunt dat men echter zal begrijpen dat de aangeprezen kachels bedoeld zijn om een kleine ruimte te verwarmen. Wanneer men de aangeprezen kachel(s) in een kleine ruimte gebruikt en tegelijkertijd de thermostaat laag zet en daarmee de verwarming in de andere ruimtes van bijvoorbeeld een huis uitzet, kan er op de stookkosten worden bespaard, zo begrijpt de Commissie het verweer.

Naar het oordeel van de Commissie volgt deze boodschap echter niet duidelijk uit de uitingen, doordat iedere context ontbreekt. Uit de teksten: “Bespaar op je stookkosten!” en in het geval van de ‘torenkachel’ ook: “Verwarmt al je ruimtes tot 30 m3” blijkt voor de gemiddelde consument onvoldoende duidelijk dat hiermee door adverteerder uitsluitend wordt vergeleken met de situatie dat het hele huis door middel van gas wordt verwarmd, met alle kosten van dien. De gestelde besparing op de stookkosten wordt dus niet bereikt als de consument ervoor kiest een specifieke ruimte door middel van een gasverwarming op te stoken (en de gasverwarming in de andere ruimtes niet aan te zetten) in plaats van de door adverteerder aangeprezen producten te gebruiken.

Gelet op het voorgaande gaan de uitingen gepaard met onduidelijke informatie ten aanzien van de voordelen van het product in de zin van artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de consument er op basis van deze uitingen toe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, zijn de uitingen misleidend en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.