RB 3164

Bedrog door Trademark Office want gebruiken verkooptruc bij telefonische acquisitie

Rechtbank Oost-Brabant 12 juli 2018, IEF 17843; RB 3164; ECLI:NL:RBOBR:2018:3291 (Trademark Office tegen Gedaagde) Trademark Office B.V. heeft een overeenkomst gesloten met betrekking tot het leveren van een TLD Domeinnaam. De verzochte domeinnaam is geleverd, maar het factuur is niet betaald. Gedaagde stelt dat er sprake is van een verkooptruc. Hij was door Trademark Office gebeld met het verhaal dat een andere onbekende partij de domeinnaam had geclaimd en dat ze de naam voor hem veilig wilde stellen. Gedaagde heeft toen toestemming gegeven om de domeinnaam vast te leggen voor hem. Trademark Office heeft niet weersproken dat er sprake is van een verkooptruc. Het is tegenwoordig van algemene bekendheid dat er veel fraude in het kader van telefonische acquisitie plaatsvindt. Er wordt dan naar aanleiding van een onjuiste mededeling een aanbod gedaan om een overeenkomst te sluiten. Er wordt slechts een bandopname gemaakt van het akkoord gaan door het slachtoffer met het aanbod. Dat heet bedrog. De overeenkomst wordt vernietigd. De vordering wordt afgewezen.

3.2. Trademark Office heeft echter niet weersproken dat zij [gedaagde] een uur voor het opgenomen telefoongesprek heeft gebeld met het verhaal dat een andere, onbekende partij de gebruikersnaam [domeinnaam] .com had geclaimd en dat zij hem belde om deze domeinnaam voor hem veilig te stellen, en dat daarna de overeenkomst tot stand is gekomen. Voorts heeft zij niet betwist dat er sprake is van een verkooptruc. Zij heeft slechts medegedeeld dat zij de uitspraken van derden laat voor degenen die ze hebben gedaan.

3.3. Van algemene bekendheid is tegenwoordig dat er veel fraude in het kader van telefonische acquisitie plaatsvindt. Met name kleine ondernemers en middenstanders zijn het slachtoffer van deze fraude. Van algemene bekendheid is dat zij in een dergelijk geval telefonisch worden benaderd, dat hen dan een (opzettelijk) onjuiste mededeling wordt gedaan en hen vervolgens, naar aanleiding van die onjuiste mededeling, een aanbod wordt gedaan om een overeenkomst te sluiten, en dat het slachtoffer op basis van die onjuiste mededeling wordt bewogen om die overeenkomst te sluiten, waarna slechts een bandopname wordt gemaakt van het akkoord gaan door het slachtoffer met het aanbod. Dat heet bedrog (artikel 3:44 lid 3 BW).

3.4. Omdat Trademark Office niet heeft weersproken dat zij een ‘verkooptruc’ heeft toegepast om [gedaagde] te bewegen de overeenkomst te sluiten, door hem de onjuiste mededeling te doen dat een andere, onbekende partij de gebruikersnaam [domeinnaam] .com had geclaimd (en dat zij deze voor hem kon veiligstellen), is er sprake van bedrog. Een rechtshandeling die als gevolg van bedrog is tot stand gekomen, is vernietigbaar.

Trademark Office heeft niet weersproken dat [gedaagde] de maandag na het tot stand komen van de overeenkomst reeds aan haar heeft gemeld dat hij ervan af wenst te zien. De kantonrechter begrijpt dat als een beroep op de vernietigbaarheid van de overeenkomst. Dat beroep wordt gehonoreerd.

3.5. De vordering wordt daarom afgewezen.