RB 3015

Amslod maakt onvoldoende aannemelijk dat zij 'goedkope' E-bikes daadwerkelijk kan leveren

Amslod E-bikes Croft

RCC 5 oktober 2017, RB 3015; dossiernr. 2017/00457 (Amslod E-bikes). Aanbeveling. Misleiding. Het betreft reclame-uitingen van Amslod E-bikes waarin zij E-bikes aanbieden vanaf 995 euro en daarnaast een uiting waarin zij claimen de E-bikes binnen 3 dagen rijklaar aan huis te leveren. De klacht: gesproken wordt over e-bike die leverbaar is voor de prijs van € 995,00. In uiting 3 staat bovendien: “binnen 3 dagen rijklaar aan huis geleverd!”. Zowel tijdens een bezoek aan de showroom, als bij telefonische navraag op 22 juni 2017 bleek dat deze fiets niet kan worden geleverd. Van het telefoongesprek kan klager een audiofile beschikbaar stellen. Aan klager werd zelfs meegedeeld dat hij de e-bike op dit moment niet eens zou kunnen bestellen. Hoewel de fietsen door Amslod worden geproduceerd, is het niet mogelijk om een levertermijn te krijgen, zo kreeg klager te horen. Adverteerder zou in haar reclame-uitingen op zijn minst moeten vermelden dat het onderhavige product is uitverkocht of niet meer leverbaar is. Volgens de dame aan de telefoon kost de goedkoopste e-bike € 1300,00 tot € 1400,00.

Het oordeel van de Commissie
In elke van de drie bestreden uitingen worden Amslod E-bikes aangeboden voor een prijs vanaf € 995,-, in de folder in het bijzonder de Amslod Croft. Dat betekent dat deze e-bikes, kennelijk al naar gelang de uitvoering, in elk geval voor € 995,- verkrijgbaar dienen te zijn. Klager heeft gemotiveerd bestreden dat deze mogelijkheid bestaat.
Vervolgens heeft de Commissie adverteerder door middel van een tussenbeslissing in de gelegenheid gesteld om duidelijk te maken hoeveel e-bikes van het type Amslod Croft adverteerder in de periode 9 tot en met 28 juni 2017 oftewel in de weken na de datum van aantreffen van de brochure en na publicatie van het Facebook bericht daadwerkelijk beschikbaar had voor € 995,-, gespecificeerd per dag.
In antwoord op de tussenbeslissing heeft adverteerder een “assemblage overzicht” van  de Amslod Croft overgelegd, met assemblagedata van 19 april 2017 tot en met 4 september 2017, waaronder de data in periode 9 juni tot en met 28 juni 2017, behalve de weekenden 10 en 11, 17 en 18, 24 en 25 juni 2017 en maandag 12 en dinsdag 20 juni 2017. Volgens adverteerder zijn in dit overzicht “de verwerkte productie/assemblage batches” te vinden, waarbij per batch in de fabriek van adverteerder aantallen worden geproduceerd van “>5 stuks tot <20 stuks per dag”.
Naar het oordeel van de Commissie is zij met dit overzicht niet althans niet voldoende geïnformeerd over het aantal e-bikes van het type Amslod Croft dat adverteerder in de periode 9 tot en met 28 juni 2017 daadwerkelijk beschikbaar had voor € 995,-, gespecificeerd per dag. Uit het overzicht valt ook niet op te maken dat het gaat om e-bikes die men voor € 995,- kan kopen.
Gegeven de klacht had het op de weg gelegen van adverteerder om voldoende aannemelijk te maken dat de in de bestreden uitingen aangeboden e-bikes daadwerkelijk verkrijgbaar zijn voor € 995,-. Dat heeft adverteerder naar het oordeel van de Commissie niet gedaan.
Gelet op het bovenstaande gaan de bestreden uitingen gepaard met onjuiste informatie over de beschikbaarheid als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, zijn de uitingen misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

De beslissing: de Commissie acht de reclame-uitingen in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.