RB 3647

Alarmsysteem niet perse sneller en uiting daarom te absoluut

RCC VT 23 maart 2022, RB 3647; dossiernr. 2022/00075/A (Versnelde politieverbinding) Te absoluut is de uitspraak in de onderhavige casus dat er sprake is van een "versnelde politieverbinding". Er is geen sprake van een direct contact met de politie, waardoor het "versnelde contact" in het onderhavige geval niet per definitie sneller is dan indien geen gebruik wordt gemaakt van dit specifieke alarmsysteem. Hierdoor is de tekst "met versnelde politieverbinding" te absoluut, aldus de voorzitter.

2. Het contact met de politie verloopt kennelijk altijd via de meldkamer van Verisure. Dit zal de gemiddelde consument op basis van de uiting niet verwachten. Met de gesproken en in beeld verschijnende tekst “met versnelde politieverbinding” wordt de indruk gewekt dat de politiemeldkamer automatisch wordt gewaarschuwd als het alarm afgaat. Van een directe lijn met de politie is echter geen sprake, en of er van een “versnelde politieverbinding” sprake is, hangt kennelijk af van de inschatting van de PAC van Verisure. Dit hoeft niet per se sneller te gaan dan wanneer men geen alarmsysteem van Verisure heeft. Om die reden acht de voorzitter de tekst “met versnelde politieverbinding” te absoluut.